Leefstijlspreekuur

Een gezonde leefstijl kan grote gezondheidswinst opleveren. Maar hoe motiveer je mensen richting gezonder leven? Het leefstijlspreekuur kan hier een rol in spelen.
 
Het is belangrijk dat inwoners goed voor zichzelf zorgen. Dat zij zich goed voelen, meekunnen doen en dat zij levenskracht ervaren. Een gezonde manier van leven helpt daarbij. Het kan de gezondheid positief veranderen en een hoop gezondheidsklachten voorkómen.

De huisarts heeft tijdens een consult alleen tijd voor de klacht waarmee de patient langskomt. Er is vaak weinig of geen tijd om ook andere aspecten van gezondheid te bespreken. Leefstijlfactoren blijven dan onderbelicht. En dat terwijl die wel vaak een (grote) rol spelen in het voorkomen van onder meer chronische aandoeningen. Denk hierbij aan hart- en vaatziekten, COPD en diabetes

Wat is het Leefstijlspreekuur?

Een huisarts of praktijkondersteuner verwijst hun patiënt door naar het leefstijlspreekuur van de leefstijladviseur. Dit doen zij als een patient gezonder wil of zou moeten leven. In het leefstijlspreekuur is er ruim tijd om stil te staan bij alle aspecten  die belangrijk zijn. Zodat ze op maat advies kunnen geven.

Samen met de patiënt gaat de leefstijladviseur in gesprek. De aspecten van positieve gezondheid zijn vaak in het gesprek een handvat. Zo ontdek je wat je kunt doen om gezonder en gelukkiger te worden. De leefstijladviseur geeft tips over hoe je met wat steun zelf aan de slag kunr gaan. Of brengt je in contact met iemand die hierbij kan helpen. Na afloop geeft de leefstijladviseur een terugkoppeling aan de huisarts en de praktijkondersteuner.

De leefstijladviseur kan een patiënt meerdere keren zien. Na 3 maanden is er contact met de patiënt om te horen of de patiënt echt is gaan doen wat er afgesproken is. Dit koppelt de adviseur terug met de verwijzer. Het leefstijlspreekuur is een ‘sluis’ tussen de eerstelijns huisartsen en POH’s en al het aanbod in het sociaal domein. Of zoals een huisarts zei: “de personificatie van de sociale kaart, maar dan beter”.

 • Geen doorverwijzing naar te zware professionele zorg daar waar een leefstijlinterventie goed functioneert.
 • Een betere benutting van al aanwezige oplossingen of professionals. Denk aan welzijnsorganisaties, diëtistes, GLI’s, beweegmakelaars/buurtsportcoaches, POH’s, Welzijn op Recept. Vaak door de gemeente gefinancieerd.
 • Een verbreding van het aanbod van de huisartsen met geen-zorg-doorverwijzingen.
 • Een ingang/loket voor de huisartsen waar ze zelf blij en tevreden mee zijn.
 • Een invulling van het onderdeel ‘leefstijl’ van de lokale gezondheidsnota en het Lokaal Preventie Akkoord. En invulling van de GALA regeling (aanpak overgewicht/mentale gezondheid/valpreventie).
 • Een sluisfunctie tussen eerstelijnszorg en nuldelijnsaanbod.
 • Eén gezicht, één spreekuur in plaats van 30 folders en sociale kaarten op het bureau van de verwijzer
 • Maatwerk naar patiënt én huisarts/POH.
 • GGD/leefstijladviseur is een objectieve partij en heeft geen commercieel belang. Ook is het geen concurrent in het sociaal domein.
 • Brede, integrale blik op gezondheid.
 • Er kan ruim de tijd genomen worden voor de patiënt.
 • Gespreksinstrument ‘Spinnenweb positieve gezondheid’ helpt om breed en integraal naar leefstijl en de mens te kijken.

Het begrip leefstijl is breed:

 • Bij overgewicht: naar welke GLI kan ik het beste verwijzen.
 • Overgewicht, afvallen; ondergewicht.
 • Te hoog cholesterol, ‘tegen de suiker aanzitten’, hoge RR.
 • Meer willen/moeten bewegen.
 • Stress, piekeren, slaapproblemen en andere mentale klachten.
 • Eenzaamheidsklachten, geen dag invulling hebben.
 • Onbestemde klachten.
 • Drinkgedrag; middelengebruik; roken.
 • Gezondheidsklachten bij mensen met migratieachtergrond; gezondheidsklachten en mensen met financiële problemen; gezondheidsklachten en mensen met lage gezondheidsvaardigheden; gezondheidsklachten en mensen met een LVB.
 • etc.

Meer informatie

Goede motivatie is belangrijk, want het vergroot de kans op slagen.
Bekijk de testimonials
Gezondheidsmakelaar schakel tussen eerste- en nuldelijns gezondheidszorg.
Bekijk het artikel
Bewegen, ontmoeten, gezonde voeding en fit in jouw hoofd.
Bekijk de flyer
Alle bevindingen, aanbevelingen en mogelijkheden op een rij.
Bekijk de evaluatie
Hier vind je een antwoord op veelgestelde vragen.
Bekijk de veelgestelde vragen

Video: Cliënten en professionals aan het woord