Op onze website vind je interessante cijfers over de inwoners in onze regio Gelderland-Zuid.
Ga naar Gezondheid in Cijfers
In ons panel zitten inwoners uit onze regio. Ze vullen een paar keer per jaar een online vragenlijst in.
Meer informatie over ons panel

Ons nieuws

In Gelderland-Zuid is het aantal volwassen inwoners dat zich gezond voelt afgenomen. Aan het begin van de coronapandemie (2020) ervoer 77% de eigen gezondheid nog als goed of zeer goed. In 2022 is dit gedaald naar 71%.
Op 24 en 25 september valt bij ruim 40.000 volwassenen en ouderen uit Gelderland-Zuid een brief van de GGD op de deurmat. In deze brief worden zij uitgenodigd om online een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en corona.