Gezondheidsmonitor Volwassenen

De Gezondheidsmonitor Volwassenen voeren we elke vier jaar uit. Dit doen we bij  inwoners van 18 jaar en ouder in onze regio Gelderland-Zuid. Mensen die uitgenodigd worden voor dit onderzoek kunnen een vragenlijst op internet of op papier invullen. De verzamelde gegevens zijn belangrijk voor gemeenten bij het maken van gezondheidsbeleid. Voor zowel de 18- tot 65-jarigen als voor de 65-plussers.

In het najaar van 2024 starten we weer met de Gezondheidsmonitor Volwassenen. Alle GGD’en in Nederland nemen deze vragenlijst in dezelfde periode af.

Extra meting 2022

In 2022 deden we een extra meting. We keken hierbij ook naar de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder. In dit onderzoek werkten we samen met de andere GGD’en, het CBS en het netwerk GOR (gezondheidsonderzoek bij rampen).

Meer informatie

Wil je meer weten over de Gezondheidsmonitor Volwassenen of heb je vragen? Dan kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar Onderzoek@ggdgelderlandzuid.nl.