Ga snel naar:

Op Mijnkinddossier.nl kun je online de gegevens van jouw kind bekijken.
Ga naar mijn kinddossier
Op GroeiGids.nl lees je alles over de ontwikkeling en gezondheid van je kind.
Ga naar GroeiGids.nl
Zoek je een consultatiebureau bij jou in de buurt? Bekijk het overzicht in Gelderland-Zuid.
Zoek je consultatiebureau
Bekijk wanneer je kind een vaccinatie krijgt. Of welke vaccinatie je in je zwangerschap kunt halen.
Ga naar vaccinaties voor kinderen
In verwachting en zorgen? Onze jeugdverpleegkundige kan bij jou thuis komen.
Meer informatie over het huisbezoek
Vraag je je wel eens af hoe je het beste kunt reageren op het gedrag van je kind?
Meer informatie over Video hometraining

Nieuws uit de jeugdgezondheidszorg

Minder jongeren in Gelderland zijn positief over hun gezondheid dan vorige jaren. Ook hun mentale gezondheid laat te wensen over. Daarnaast zien we een toename van ongezond gedrag bij jongeren, zoals vapen en problematisch gebruik van social media.
Nieuwe VWS-campagne maakt onzichtbare verhalen van eenzame jongeren zichtbaar Bijna twee derde van alle jongeren voelt zich eenzaam. Toch vinden zij het moeilijk hierover te praten.
Kinderen online weerbaar maken. Dit thema staat centraal tijdens de Week van de Lentekriebels 2024, die op 4 maart begint. Op internet en socialmedia kunnen kinderen te maken krijgen met ongeschikte en ongewenste inhoud.