Kinderopvang

In Nederland is er de Wet kinderopvang (WKO).  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het handhaven van deze wet. Voldoet een Kindercentra aan de (kwaliteits)eisen die in deze wet staan? Dan wordt het Kindercentra geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang  (LRK).

Wat doet de GGD?

De GGD onderzoekt of kindercentra geregistreerd mogen worden én blijven. De GGD doet dit in opdracht van een gemeente. Hiervoor voeren zij onder meer een jaarlijkse inspectie uit. Dit doen ze bij alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties, gastouders en gastouderbureaus in de gemeenten.

De inspectierapporten zijn in te zien op de website van het landelijk register kinderopvang.

Heb je een klacht over een kindercentrum, gastouder of gastouderbureau? Bespreek je klacht met het kindercentrum, de gastouder of het gastouderbureau. Je kunt ze ook een e-mail of brief sturen. Kom je er samen niet uit? Of krijg je binnen 4 weken geen reactie? Schakel dan het Klachtenloket Kinderopvang in. Dit klachtenloket probeert voor beide partijen tot een goede oplossing te komen. Lukt dit niet of wil je geen gebruik maken van het Klachtenloket Kinderopvang? Dan kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie.

Alle kinderopvangorganisaties zijn verplicht zich aan te sluiten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Zij behandelen klachten van klanten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang. De klachten kunnen gaan over:

  • Dagopvang in kindercentra (kinderen van 0-4 jaar).
  • Buitenschoolse opvang in kindercentra (kinderen van 4-12 jaar).
  • Gastouder.
  • Gastouderbureaus.

Oudercommissie

Is je klacht ook relevant voor andere ouders? Stel dan ook de oudercommissie van je kinderopvangorganisatie op de hoogte. De oudercommissie is geen klachtencommissie en kan je klacht niet behandelen. De commissie kan wel naar aanleiding van de klacht kijken naar het beleid van de organisatie

Melding doen

Heb je signalen of informatie dat een kindercentrum, gastouder of gastouderbureau niet aan de wettelijke eisen voldoet? Meld dat dan bij de je gemeente of bij de inspectie Kinderopvang van de GGD. Voor een melding of voor vragen kun je een e-mail sturen naar: kinderopvang@ggdgelderlandzuid.nl.

Vermoeden van kindermishandeling of misbruik

Heb je een vermoeden van kindermishandeling of seksueel misbruik door een medewerker van een kindercentrum of een gastouder? Meld dit dan direct bij de directie van het kindercentrum of het gastouderbureau. De directie is verplicht om contact op te nemen met de Vertrouwensinspectie. Je kunt zelf ook contact opnemen met de Vertrouwensinspectie. Het telefoonnummer is 0900 1113 111.