GGD Panel

Het GGD Panel bestaat uit een grote groep inwoners van Gelderland-Zuid. Zij vullen een paar keer per jaar online een korte vragenlijst in, over belangrijke onderwerpen die met gezondheid te maken hebben. Bijvoorbeeld over:

  • Roken
  • Alcohol
  • Mobiliteit
  • Voeding
  • Buitenruimte
  • Ouder worden
  • Dementievriendelijke gemeenten
  • Sociale bezigheden
  • Vallen en valpreventie

De resultaten zijn op te vragen via onderzoek@ggdgelderlandzuid.nl of te vinden op ons interactieve Dashboard. We gebruiken de resultaten onder andere bij het adviseren van gemeenten rondom activiteiten om gezondheid en welzijn van inwoners te verbeteren.

Voor wie?

Alle inwoners van Gelderland-Zuid van 18 jaar of ouder kunnen lid worden van het GGD Panel. Wij hopen dat zo veel mogelijk inwoners zich aanmelden.

Hoe werkt het?

Als lid van het GGD Panel ontvang je een paar keer per jaar een e-mail met het verzoek om een vragenlijst in te vullen over een onderwerp. We verwerken alle antwoorden en maken een rapportage. Als je lid bent van het panel, brengen we je op de hoogte van de resultaten.

Lid worden

Meld je aan voor het GGD Panel en krijg een paar keer per jaar een uitnodiging voor een onderzoek. Het is volledig anoniem.

Meld je nu aan!

Lees de privacyverklaring

Privacyverklaring GGD-panel Gelderland-Zuid

Algemeen

Het GGD Panel bestaat uit een groep inwoners van Gelderland-Zuid. Zij vullen regelmatig een korte vragenlijst in over belangrijke onderwerpen die met gezondheid te maken hebben. Wij gebruiken de resultaten onder andere bij het adviseren van gemeenten om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren.

Bescherming privacy

Bij het panelonderzoek beschermen wij jouw privacy zoals in de Algemene Verordening Gegevensbescherming staat. Deze Europese wet beschrijft de regels voor de omgang met persoonsgegevens. Dit betekent dat wij je gegevens strikt vertrouwelijk behandelen en verwerken. Jouw antwoorden gebruiken we alleen voor statistische doeleinden.

Welke gegevens verzamelen en verwerken we?

Bij je inschrijving vragen wij naar je e-mailadres, naam, gemeente, geslacht, geboortejaar en of je kinderen hebt (in leeftijdscategorie). Afhankelijk van het panel-onderwerp, kunnen wij hiermee een selectie van ons panel aanschrijven (bijvoorbeeld iedereen van 65 jaar en ouder).

Deze gegevens kunnen niet gekoppeld worden aan je antwoorden op vragenlijsten. Daarom vragen wij bij iedere vragenlijst opnieuw naar de achtergrondgegevens die voor dat onderwerp relevant zijn zoals geslacht en geboortejaar.

Waar wij specifiek naar vragen in de vragenlijsten wordt bepaald door het onderwerp. Zo kunnen wij je bijvoorbeeld vragen of je rookt, wat je van je buurt vindt en of je wel eens gezondheids-apps gebruikt.

Waar slaan we de gegevens op?

De gegevens die je bij je opgave invult, bewaren we in het verzend-programma LaPosta. Je antwoorden op de vragenlijsten verzamelen wij met een ander programma (LimeSurvey). Deze gegevens verzamelen wij bewust los van elkaar. Het is voor onze panelonderzoeken namelijk niet nodig dat wij je gegevens koppelen.

Na afname van de vragenlijst slaan wij de ruwe data op binnen onze beveiligde schijf. Hiertoe hebben alleen onderzoekers van de GGD toegang. Herleidbare gegevens bij vrije tekstvelden verwijderen we uit het databestand.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Na afronding van een panelonderzoek verwijderen we de ruwe data uit LimeSurvey. We slaan de ruwe gegevens op in de beveiligde omgeving waarin alleen de onderzoekers toegang hebben. De ruwe data bewaren we tot de analyse en publicatie gereed is. Nooit langer dan nodig.

Delen we de gegevens met andere instanties?

Soms voeren wij samen met een andere instantie een panelonderzoek uit. Dit kunnen bijvoorbeeld de universiteit, de gemeente of andere GGD-regio’s zijn. Hierover informeren wij je vooraf.  We vragen altijd je toestemming. Ook eisen we van de andere instantie dezelfde bescherming van je privacy als wij dat doen. Als we ruwe data delen, dan gebeurt dat altijd anoniem. Ons panel-proces is zo ingericht dat wij de informatie die je ons geeft niet kunnen koppelen aan andere bestanden met je gegevens.

Gegevens opvragen, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Je hebt ook het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat je het recht hebt om persoonsgegevens die wij van je hebben bij ons op te vragen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op dataportabiliteit?  Of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking? Stuur dan een verzoek naar panel@ggdgelderlandzuid.nl.