Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen

In 2022 was de eerste meting van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar. Dit was een landelijk online vragenlijstonderzoek. De werving ging via social media.

Met het onderzoek wilden we de fysieke en mentale gezondheidseffecten van de coronapandemie in beeld brengen. De vragenlijst bestond uit vragen naar gezondheid, welzijn en leefstijl. En de gevolgen van de coronaperiode op verschillende aspecten van het leven.

De GGD’en voeren de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen uit in het kader van het ZonMw-programma COVID-19. In dit onderzoek werken we samen met GGD GHOR Nederland, het RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

In het voorjaar van 2024 gaan we opnieuw een Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen uitvoeren.

Meer informatie

Wil je meer weten over de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen of heb je vragen? Dan kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar Onderzoek@ggdgelderlandzuid.nl.