FAQ / veelgestelde vragen

Minimale afname per week is 1 dagdeel.

€ 16.432 per jaar (o.b.v. € 104 per uur (uurtarief 2023) á 158 uur per jaar (4/36 * 1425 effectieve uren per jaar)

Nodige FTE’s = 0.11 FTE

Er zijn geen kosten, het is gratis voor de patiënt (nee, ook geen eigen risico 😉)

Leefstijlspreekuur:

 • Leefstijl is breed gedefinieerd (bewegen, voeding, roken, alcohol, stress, slapen, sociaal)
 • Kennis leefstijladviseur:
   • Kennis van het brede spectrum van leefstijl en (positieve)gezondheid en over risico’s/onderliggende factoren als armoede, laaggeletterdheid, migratieachtergrond, lage SES
   • Kennis van gesprektechniek/ motiverende gespreksvoering en
   • Kennis van gedragsverandering
 • Objectieve partij, geen commercieel belang, geen concurrent
 • Halfdelijns partij, tussen de eerstelijn en nuldelijn in
 • Loketfunctie, sluisfunctie tussen de eerstelijn en sociaal domein. Geen coach, geen hulpverlener.

Welzijn op recept (WoR)

 • Met name sterk in de pijlers ‘sociaal participeren’, ‘zingeving’ en ‘kwaliteit van leven’ van positieve gezondheid.
 • Grote kennis lokaal aanbod in de wijk
 • Geen actieve/professionele kennis van andere leefstijlaspecten (fysieke en mentale gezondheid) of andere pijlers van positieve gezondheid
 • Aanbod partij in de nulde lijn

Kortom…. Welzijn op Recept is een heel waardevol onderdeel van het verwijsaanbod in de nuldelijn waar het leefstijlspreekuur gebruik van kan maken.

Elone Quartel, leefstijladviseur en gezondheidsmakelaar GGD Gelderland Zuid
06-11121987 mail: equartel@ggdgelderlandzuid.nl.

Op basis van 1 dagdeel per week:
c.a.  40-80 patiënten krijgen hulp via het leefstijlspreekuur:
De meeste patiënten komen 1 keer op het spreekuur. Sommigen 2 à 3 keer. Het spreekuur duurt 45 minuten-60 minuten.
Na 2 à 3 maanden is er een telefonisch follow-up gesprek

Bij veel enkelvoudige vragen kun je meer patiënten zien, is de problematiek meer complex dan zijn er meer vervolggesprekken nodig.

 1. Aandacht en tijd zijn voorwaardelijk erg belangrijk, je moet een vertrouwensband opbouwen anders mis je de aansluiting om integraal naar mogelijkheden te kijken.
 2. Gespreksvaardigheden: luistervaardigheden; motiverende gespreksvoering
 3. Kennis over gezondheid, positieve gezondheid, leefstijlthema’s en over risicofactoren en onderliggende thema’s die gezondheid beïnvloeden (lage SES, armoede, lage gezondheidsvaardigheden, migratie/vluchtelingen invloed
 4. Kennis van het aanbod en de aanbieders in de betreffende wijk/stadsdeel/gemeente.