Logopedie op de basisschool

Waarom logopedie op school?

Goed spreken en begrijpen is belangrijk voor een goede verstandelijke, emotionele en sociale ontwikkeling. Kinderen met taal- en/of spraakproblemen hebben vaak moeite met lezen, rekenen of contact maken met andere kinderen. De logopedist kan deze problemen zo vroeg mogelijk opsporen. En hier samen met jou of de leerkracht iets aan doen.

Onze logopedisten komen in de gemeenten: Berg en Dal, Buren, Culemborg, Heumen, Maasdriel, Mook en Middelaar, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West Betuwe en Zaltbommel.

Waar let de logopedist op?

Taalontwikkeling heeft te maken met woordenschat, zinsbouw en taalbegrip. Sommige kinderen kennen nog weinig woorden of maken geen goede zinnen. Of ze begrijpen iets niet als iemand tegen ze praat. Het kan ook zijn dat een kind het moeilijk vindt om een duidelijk verhaal te vertellen. Misschien zijn er dan taalproblemen. Als het Nederlands niet de moedertaal van je kind is, dan is je kind meertalig.

Soms heeft een kind moeite om bepaalde letters goed te zeggen. Hierdoor is hij minder goed te verstaan voor anderen. Of het kind stottert of spreekt te snel. Dan zijn er spraakproblemen De uitspraak kan ook onduidelijk worden doordat het kind ademt door de mond, duimt of verkeerd slikt.

Door verkeerd stemgebruik ontstaan stemproblemen. Het kind praat dan hees of schor. Ook de manier van ademen speelt hierbij een rol.

Tenslotte is een goed gehoor belangrijk. Hierdoor kan het kind met aandacht luisteren, opdrachten begrijpen en kleine verschillen tussen klanken horen. Dat is nodig voor het leren praten en het goed leren lezen.

Wat doet de logopedist op school?

De logopedist screent alle kinderen 1x in de kleuterperiode. Meestal is dit rond de 5e verjaardag. Ouders krijgen vooraf informatie over de screening. De logopedist bekijkt of spraak, taal, stem, mondgedrag en gehoor in orde zijn. De screening duurt ongeveer 20 minuten. Tijdens de screening heeft de logopedist een gesprekje met je kind. Je kind benoemt plaatjes, zegt woorden en zinnen na en voert opdrachten uit met speelgoed.

Na de screening ontvang je als ouder informatie over de uitkomsten. Zijn er bijzonderheden? Dan neemt de logopedist contact met je op. Samen besluiten jullie wat er verder gaat gebeuren.

Maken ouders en/of leerkrachten zich zorgen over de spraak/taalontwikkeling van een kind? Dan vragen zij aan de logopedist om een vervroegde screening (vanaf 4 jaar). In dat geval is contact en overleg met de logopedist nodig.

Soms is het nodig om je kind te verwijzen voor (verder) onderzoek of behandeling. De logopedist adviseert je dan om bijvoorbeeld naar een huisarts, een KNO- arts of een logopediepraktijk te gaan.

De logopedist geeft voorlichting en advies aan ouders en leerkrachten.

Als het nodig is, overlegt de logopedist met anderen die betrokken zijn bij de zorg rond je kind. De logopedist vraagt hiervoor eerst toestemming aan jou.

Jeugdgezondheidszorg

Logopedie maakt deel uit van de afdeling Jeugdgezondheidszorg.

Onze Jeugdgezondheidszorg werkt met Mijn Kinddossier. Hierin staat informatie over de ontwikkeling, groei en opvoeding van je kind(eren). Het is ook de plek waar je vragenlijsten invult en resultaten en adviezen kunt teruglezen. Inloggen op www.mijnkinddossier.nl doe je met je DigiD.

Alle gegevens over je kind behandelen wij vertrouwelijk. Alleen medewerkers van de afdeling Jeugdgezondheidszorg hebben toegang tot deze gegevens.
Soms is het nodig om gegevens van je kind aan deskundigen buiten de GGD te laten zien of over te dragen. Bijvoorbeeld bij een verwijzing of als je verhuist naar een gemeente buiten ons werkgebied. Wij vragen daarvoor altijd eerst toestemming. Op onze website staat het privacyreglement van de GGD.

Wij willen graag dat je tevreden bent over onze dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat er iets niet goed gaat. Of misschien heb je een idee hoe we het beter kunnen doen. Bespreek dit dan met de logopedist. Ben je na dit gesprek nog niet tevreden? Laat het ons dan weten. Een klachtenformulier is te vinden op onze website.

Meer informatie of contact

De medewerkers van de afdeling Jeugdgezondheidszorg geven graag antwoord op je vragen. We zijn bereikbaar op werkdagen via telefoonnummer 088 – 144 71 11 en via e-mail: jeugdgezondheidszorg@ ggdgelderlandzuid.nl.