Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) regio Nijmegen

Overgewicht en obesitas bij volwassenen

Het project “Inbedding van gecombineerde leefstijlinterventies(GLI) in de keten – instroom, samenwerking en doorstroom versterken in het rijk van Nijmegen 2022-2024” zet zich in op het bestrijden van overgewicht en obesitas bij volwassenen. Aan dit project nemen 14 partners deel die met elkaar hebben afgesproken om hun krachten te bundelen en samen te werken aan de implementatie van de GLI.

We doen dat door de leefstijlcoachingsprogramma’s (GLI’s) die vergoed worden door de basisverzekering, toegankelijker te maken voor inwoners. Ook worden deze GLI’s (leefstijlcoachingsprogramma’s) beter verbonden met de lokale voorzieningen.

De volgende partners zijn samen met ons het project gestart:

Leefstijlcoaches

 • Voor leefstijlcoaches
 • Coöperatie Fysiotherapeuten Nijmegen
 • DRN diëtistenkoepel regio Nijmegen

Algemene organisaties

 • NEO huisartsenzorg
 • Radboudumc
 • VGZ

Gemeente regio Nijmegen

 • Gemeente Nijmegen
 • Gemeente Mook en Middelaar
 • Gemeente Druten
 • Gemeente Berg en Dal
 • Gemeente Beuningen
 • Gemeente Heumen
 • Gemeente Wijchen

Samenwerking

Een deelnemer maakt de volgende stappen mee bij deelname aan een GLI programma:

 1. Persoon met gezondheidsproblemen bezoekt huisarts
 2. Huisarts signaleert
 3. Huisarts verwijst door naar GLI
 4. Deelname GLI aanbod
 5. Doorverwijzing naar lokaal aanbod
Samenwerking In de GLI

Welke programma’s worden vergoed?

Er zijn 7 GLI-programma’s die vergoed worden uit de basis verzekering: COOL, Samen Sportief in Beweging (SSiB), Beweegkuur, SLIMMER, X-Fittt GLI, Keer Diabetes2 Om en Keer Diabetes2 Om-GLI-Online.

Er is een vergelijking met kenmerken tussen GLI’s. Die is er voor vergelijking tussen Cool, SLIMMER, SSiB en de beweegkuur. Bekijk de vergelijking op loketgezondleven.nl.

GLI-netwerk

Het GLI netwerk Regio Nijmegen heeft als doel de onderlinge samenwerking te verbeteren en beter in te kunnen spelen op (nieuwe) ontwikkelingen. Het netwerk bestaat inmiddels uit zo’n 75 geïnteresseerden in de GLI waaronder leefstijlcoaches, medewerkers van CWZ en RadboudUMC, gezondheidsmakelaars, beweegfunctionarissen en beleidsmedewerkers van gemeenten. Samen werken zij aan het verbeteren van:

 • Organiseren van een goede contractering en gezamenlijke financiering.
 • Verzamelen en delen van kennis over hoe specifieke doelgroepen beter bereikt kunnen worden.
 • Vergroten van de bewustwording van en kennis over factoren die de instroom van deelnemers verbeteren.

 • Een ideale samenwerking bestaat uit: huisarts, sociaal domein, buurtsportcoach, gezondheidsmakelaar (ondersteuning) en leefstijlcoach.

 • Opzetten en faciliteren van een netwerk voor Leefstijlcoaches.
 • Ondersteunen van lokale GLI programma’s door het aanreiken van kennis of het mee op gang brengen van de samenwerking.
 • Ontwikkelen van de website voor alle GLI-leefstijlcoaches.

 • Het (beter) met elkaar verbinden van de GLI programma’s met het lokale beweegaanbod. Bekijk de factsheet ‘Doorstroom naar bewegen‘.
 • Het adviseren en stimuleren van gemeenten om te zorgen voor meer lokaal beweegaanbod.
 • Verbinding te realiseren met het sociaal domein.
 • Te inspireren door succeservaringen te delen.

 • Het actief volgen van lokale GLI-programma’s en de daar gesignaleerde knelpunten en succesfactoren te verzamelen en in kaart te brengen.
 • Deze kennis te bundelen.
 • De zo verzamelde kennis te delen via overzichten en nieuwsbrieven.

Interessante informatie

Vragen?

Heb je vragen over dit project of wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op via: gezondleven@ggdgelderlandzuid.nl