Net als alle GGD- en voert GGD Gelderland-Zuid publieke gezondheidszorgtaken uit voor vluchtelingen. Zowel voor asielzoekers als voor vergunninghouders/statushouders. In de asielzoekerscentra en andere opvanglocaties verzorgt het GZA de huisartsenzorg en de verwijzing naar specialistische zorg. De GGD verzorgt de publieke gezondheidszorg. Voor vluchtelingen met een verblijfsstatus (status- of vergunninghouder) die niet meer in een asielzoekerscentrum wonen is de zorg geregeld zoals voor alle andere inwoners van Nederland.

GGD-taken  

  • Bevorderen van samenwerking tussen zorgpartners, zowel voor asielzoekerscentra als in de wijken.
  • Opsporen en behandelen van TBC (in de eerste twee jaar) bij vluchtelingen uit landen waar TBC veel voorkomt.
  • Voorkomen en bestrijden van infectieziekten.
  • Het bieden van Jeugdgezondheidszorg aan kinderen van 0-19 jaar, dat wil zeggen het vroegtijdig opsporen van (lichamelijke, psychische of sociaal-emotionele stoornissen of problemen bij kinderen en hen toe leiden naar hulp. Daarnaast wordt het Rijksvaccinatieprogramma uitgevoerd en en wordt er zo nodig opvoedingsondersteuning gegeven.
  • Voorlichting geven over gezondheidsthema’s, zoals: seksualiteit en de Nederlandse gezondheidszorg. In onze Handleiding voor seksuele voorlichting aan nieuwkomers (niet digitoegankelijk)
  • Hygiëne-inspecties uitvoeren bij de asielzoekerscentra, noodopvang en collectieve wooneenheden.
  • Net als bij iedereen sluit de GGD aan bij de behoeften van de vluchtelingen en geven wij zorg op maat.
  • Waar nodig zet de GGD tolken in.