Informatie voor vluchtelingen

De documenten op deze pagina zijn niet digitoegankelijk. Neem contact met ons op wanneer je een toegankelijke versie nodig hebt.

Onze hoofdtaken zijn jeugdgezondheidszorg, infectieziekte- en tuberculosebestrijding, en gezondheidsbevordering. We werken samen met verschillende zorgpartners.  Hieronder vind je nieuwsupdates en handige informatie, die we graag met elkaar delen.

Pharos is een expertisecentrum gezondheidsverschillen. Pharos werkt vraaggericht en ondersteunt landelijke en lokale organisaties, overheden en professionals die vragen hebben over het verbeteren van hun zorg- en preventieaanbod

Op hun site vind je informatie, publicaties, factsheets, handige tools en nieuwsberichten over én voor onder andere:

  • laaggeletterdheid;
  • vluchtelingen;
  • migranten;
  • ouderen en gezondheid;
  • gezond opgroeien.

Ga naar de website Pharos.nl

Kennisplatform Integratie & Samenleving doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit. Ga voor meer informatie en rapporten naar de website www.kis.nl.

Informatie over het kennisdelingsprogramma gezondheid statushouders vind je op de webpagina gezondheid en migranten op de website van Pharos.

De Nederlandse taal niet goed beheersen is lastig. Vooral wanneer je naar de dokter, tandarts of een andere specialist gaat. Hoe leg je uit dat je buikpijn hebt? Heb je fysieke- of emotionele pijn?

Veel migranten, asielzoekers of statushouders nemen hun kind mee als tolk. Kinderen beheersen de taal meestal eerder dan hun ouders . Voor een kind is tolken moeilijk en emotioneel erg zwaar. Een kind kan en mag deze verantwoordelijkheid niet dragen. Wat is het alternatief?

Beeldverhaal; eenvoudig voorlichtingsmateriaal

Voor ouders die hun kind inzetten als tolk, hebben we een in samenwerking met Pharos een beeldverhaal gemaakt. Het beeldverhaal laat zien waarom je kind inzetten als tolk niet goed is. En geeft ook alternatieven aan ouders. De hoofdpersoon in dit beeldverhaal maakt iets mee, ervaart een worsteling en leert daarvan. Dit laten we zien aan de hand van afbeeldingen en eenvoudige teksten. Het beeldverhaal is getest bij de doelgroep.

Bekijk de folder Je kind als tolk?

App Rainbow Refugees NL (Arabisch, Engels, Farsi en Frans)

De app geeft informatie over de rechten van een LHBT-vluchteling (lesbienne, homo, biseksueel of transgender) en waar deze vluchteling hulp kan krijgen bij vragen over gezondheid en veiligheid. Download de app.

Steffie

Op de website www.steffie.nl geeft Steffie informatie over allerlei onderwerpen, waaronder ook gezondheid. In eenvoudige taal, met afbeeldingen, waar haar tekst ook onder staat.

Refugeetalenthub

De website www.refugeetalenthub.com heeft als doel vijf procent van het totale aantal statushouders dat op de arbeidsmarkt komt, te matchen aan een passende werkervaringsplek of baan.

Pathfinder (Engels)

Pathfinder is een webapplicatie om in een eigen website te integreren. Vluchtelingen die zich oriënteren op het MBO of HBO vinden hier alle informatie. Pathfinder geeft informatie over verblijfs- en werkvergunningen, verzekeringen, studiefinanciering, bankrekening en gemeentelijke inschrijving. Op www.nuffic.nl vind je meer informatie. 

Net in Nederland

Van de Nederlandse Publieke Omroep, programma’s met Nederlandse, Engelse en Arabische ondertiteling. Om zo nieuwkomers wegwijs te maken. Ga naar de website van Net in Nederland.

De website www.werkwijzervluchtelingen.nl

Van de SER, info over (arbeids)participatie van vluchtelingen. Zoals over wetgeving, beleid, ondersteuningsmogelijkheden en best practices. Voor onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties die te maken hebben met vluchtelingen.

De website https://www.kis.nl/interventiewijzer-participatie-vluchtelingen

Kennisplatform Integratie & Samenleving geeft een overzicht van interventies en goede praktijkvoorbeelden om de participatie van statushouders te bevorderen.

Met middelen van ZonMW hebben we een uitgebreid verslag, een praktische handreiking en een gesprekstool ontwikkeld voor alle betrokken professionals en vrijwilligers. U kunt hier concrete tips vinden voor het bespreekbaar maken van onderwerpen die een rol spelen bij gezinshereniging in elk gesprek dat je voert. De gesprekstool is bruikbaar voor en na de hereniging en bij afwijzing, voor volwassenen, kinderen en AMV-ers.

Minister Bussemaker heeft een app gelanceerd voor LHBT-vluchtelingen, de Rainbow Refugees NL-app. Deze app geeft informatie over de rechten van een LHBT-vluchteling, waar hulp verkregen kan worden bij vragen over gezondheid en veiligheid. Ook informatie over de Nederlandse asielprocedure en contactgegevens van relevante organisaties zijn opgenomen. Via de app kunnen LHBT-vluchtelingen in contact komen met LHBT-organisaties en buddy-projecten. De app is beschikbaar in het Arabisch, Engels, Farsi en Frans. Download de app.

Een wegwijzer waarin aandacht is voor de Nederlandse supermarkt, gezonde voeding, persoonlijke hygiëne en opvoeding. Bekijk de wegwijzer op Pharos.nl.

wwwzanzu.nl is een website voor professionals en niet Nederlandstaligen over seksuele gezondheid. De website bevat een schat aan informatie over seksualiteit, het vrouwelijk en mannelijk lichaam, relaties en gevoelens, geboorteregeling en bevalling, infecties en wet en regelgeving en kan goed gebruikt worden in voorlichting, preventie en gezondheidszorg.