Meldpunt Bijzondere Zorg

Steeds vaker krijgen politie en andere publieke dienstverleners te maken met mensen die verward gedrag vertonen. Zij zijn kwetsbaar en kunnen bezorgdheid oproepen in hun naaste omgeving. Soms zorgen zij voor overlast op openbare plekken. Als deze mensen acute hulp nodig hebben, kan de crisisdienst van de GGZ uitkomst bieden. Maar vaak is acute hulp (nog) niet nodig. In dat geval kan de persoon die verward gedrag vertoont, aangemeld worden bij het Meldpunt Bijzondere Zorg.

Het Meldpunt Bijzondere Zorg is er voor burgers en professionals. Een medewerker van het Meldpunt staat de melder telefonisch te woord. Hij/zij vraagt door op de situatie: wat zijn de zorgen? Is er een crisiskaart? Welke zorg of ondersteuning is al geboden? En welke is op dit moment nodig? Als er al hulpverlening betrokken is, neemt de meldpuntmedewerker contact op met deze hulpverlener(s). Is er nog geen hulpverlening betrokken, dan regelt de medewerker dit zo snel mogelijk. Meestal schakelt de medewerker hiervoor het interventieteam in. De meldpuntmedewerker laat pas los als de melding zorgvuldig is overgedragen naar passende zorg.

Wil je meer informatie over het interventieteam? Bekijk de pagina over het interventieteam op onze website.

Maak jij je zorgen?

Als professional kun je direct jouw zorg melden via het online meldpuntformulier. Wij nemen de melding op de eerstvolgende werkdag in behandeling.

Vul het online meldformulier in

Je kunt ook een mail sturen naar het secretariaat: secretariaatbijzonderezorg@ggdgelderlandzuid.nl. Telefonisch kun je ons bereiken op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur via 088 – 144 70 30.