Mensen die zorg mijden

Soms brengen psychische problemen mensen in een uitzichtloze situatie. Ze verwaarlozen zichzelf, zorgen voor overlast en raken in een sociaal isolement. In hun leven spelen veel problemen. Ze zijn in de war en kunnen vaak op niemand terugvallen. Het zijn mensen die hulp nodig hebben, maar die hulp niet willen of durven vragen.

Netwerk van zorg/hulpverleners

Om deze mensen te helpen werken allerlei organisaties samen in een netwerk. De GGD coördineert dit netwerk. Partners en professionals die zich zorgen maken om een cliënt, kunnen dit melden bij onze afdeling Bijzondere Zorg. Medewerkers van Bijzondere Zorg adviseren de melder en regelen zo snel mogelijk passende hulp voor de cliënt.

Voorwaarden die gelden bij het aanmelden van een cliënt bij de afdeling Bijzondere Zorg/ WvGGZ:

  • Er is sprake van Bijzondere Zorg-problematiek
  • De cliënt is ervan op de hoogte dat je de melding doet. Zijn er gegronde redenen om de cliënt niet op de hoogte te stellen van de melding, geef dit dan aan bij de toelichting op het formulier.