Meer informatie Jeugdgezondheidszorg 4-12 jaar

Tot nu toe ging je met je kind naar het consultatiebureau. Dit verandert omdat je kind naar de basisschool gaat. Het consultatiebureau draagt het dossier en de zorg voor je kind over aan de collega’s Jeugdgezondheidszorg van de GGD.

Samen voor het kind

Ouders, school en Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zorgen er samen voor dat een kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Samen houden we in de gaten hoe het met een kind gaat op het gebied van vriendschappen, schoolprestaties, gezondheid, spraak/taal-ontwikkeling en lichamelijke ontwikkeling. Daarom nodigt de JGZ je kind uit voor een aantal onderzoeken. Informatie van ouders en scholen is ook belangrijk. Samen krijgen wij zo een goed beeld van de ontwikkeling van ieder kind. Is er hulp of ondersteuning nodig? Dan kunnen we in overleg snel actie ondernemen.

We halen je kind voor de onderzoeken even uit de klas. Als ouder hoef je niet aanwezig te zijn bij de onderzoeken. Maar wil je er toch graag bij zijn of heb je bezwaar tegen de onderzoeken? Neem dan gerust contact met ons op. Zowel voor als na de onderzoeken krijg je bericht van ons. De onderzoeken zijn gratis.

De spraak- en taalontwikkeling is belangrijk voor het leren lezen, het meedoen met de lessen op school en het contact maken met anderen. Daarom biedt de GGD-logopedist in de kleuterperiode voor ieder kind een spraak- en taalonderzoek aan. Zij let tijdens het gesprekje met je kind op de stem, de uitspraak, de taalontwikkeling, het mondgedrag en het gehoor. Je kind benoemt plaatjes, zegt woorden en zinnen na en voert opdrachten uit met speelgoed. Denk je dat er eerder onderzoek door de logopedist nodig is? Neem dan gerust contact met ons op. De logopedisten van de GGD werken voor basisscholen in de regio Rivierenland en in de gemeenten Berg en Dal, Heumen, Mook-Middelaar en Nijmegen.

Op twee momenten tijdens de basisschoolperiode biedt de GGD een gezondheidsonderzoek aan: in het jaar dat je kind 6 wordt en in het jaar dat je kind 11 wordt. We meten en wegen je kind en bij alle 5/6-jarigen controleren we of je kind goed hoort en ziet. Bij alle 10/11-jarigen gebeurt dit alleen als er twijfels zijn. Ook voeren we een gesprekje met je kind over hoe het gaat.

Soms wil een leerkracht kinderen bespreken met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Geldt dit voor jouw kind? Dan vraagt de leerkracht jou om toestemming. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige vraagt ook om jouw toestemming om de (gezondheids)problemen van je kind te bespreken met andere deskundigen of met school. Samen bekijken we wat de juiste hulp is voor je kind.

Heb je vragen of twijfels over de ontwikkeling van je kind? Dan mag je altijd zelf een afspraak maken met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Het maakt niet uit in welke groep je kind zit. Je vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over groei en ontwikkeling, opvoeding, gezondheid of gedrag. Het maken van een afspraak kan telefonisch of per mail. Bel naar 088 – 144 71 11 of mail naar jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl. Vermeld in een mail de naam en geboortedatum van je kind.

De jeugdverpleegkundige kan ook bij jou thuis langskomen voor een gesprek. Ze kan dan speciaal voor jouw situatie adviezen geven of jou en je kind korte tijd begeleiden. Vraagt een probleem om meer onderzoek of begeleiding? Dan helpt de jeugdverpleegkundige je met een verwijzing naar de juiste hulp.

Zit je kind op een school voor speciaal onderwijs? Dan krijgt je kind een aantal keer een gezondheidsonderzoek aangeboden. De jeugdarts werkt nauw samen met de leerkrachten en anderen die betrokken zijn bij de ondersteuning van je kind. Samen stemmen we met jou af wat je kind nog nodig heeft.

Tijdens de basisschoolperiode ontvangt je kind uitnodigingen voor groepsvaccinaties. De vaccinaties beschermen je kind tegen ernstige infectieziekten. Meer informatie vind je op onze website en op de website van het RIVM (Rijksvaccinatieprogramma). Is je kind nog niet (volledig) gevaccineerd? Maak dan een afspraak of neem contact met ons op via: jeugdvaccinaties@ ggdgelderlandzuid.nl.

We doen ons uiterste best om jou en je kind zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat er iets niet goed gaat. Of misschien heb je een idee hoe we het beter kunnen doen. Bespreek dit dan met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ben je na dit gesprek nog niet tevreden? Laat het ons dan weten via het klachtenformulier op onze website.

Hoe gaan wij om met gegevens?

Onze Jeugdgezondheidszorg werkt met Mijn Kinddossier. Hierin vind je informatie over de ontwikkeling, groei en opvoeding van je kind(eren). Het is ook de plek waar je online een afspraak met ons wijzigt en vragenlijsten invult. Inloggen op www.mijnkinddossier.nl doe je met je eigen DigiD. Hier vind je meer informatie over Mijn Kinddossier. Maak je geen gebruik van Mijn Kinddossier, dan ontvang je de informatie per post.

Alle gegevens over je kind behandelen wij vertrouwelijk. Alleen medewerkers van de afdeling Jeugdgezondheidszorg hebben toegang tot deze gegevens. Soms is het nodig om gegevens van je kind aan deskundigen buiten de GGD te laten zien of over te dragen. Bijvoorbeeld

bij een verwijzing of als je verhuist naar een gemeente buiten ons werkgebied. Wij vragen daarvoor altijd eerst jouw toestemming. Op onze website staat het privacyreglement van de GGD. Ook vind je hier hoe wij omgaan met dossiers.

Chat, bel of mail gerust

Wil je algemene tips en informatie over de leeftijdsfase 4-12 jaar? Download de gratis GroeiGids app (via de Appstore of via GooglePlay). Of kijk op www.groeigids.nl. Wil je direct een antwoord op je vraag? Stel dan je vraag via de GroeiGids chat. Wil je contact met de afdeling Jeugdgezondheidszorg? Bel of mail ons dan gerust. We willen samen het beste voor jouw kind.