Nu Niet Zwanger

Een open en eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie

Een zwangerschap moet voor iedereen een bewuste keuze kunnen zijn. Niet iets wat je overvalt en waar je maar mee moet zien om te gaan. Vooral niet als je toch al in een kwetsbare situatie zit. Nu Niet Zwanger (NNZ) biedt hulpverleners concrete middelen om met hun cliënten (vrouw én man) een open en eerlijk gesprek te voeren over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Op deze manier biedt het programma ondersteuning bij het nemen van regie over kinderwens.

Het programma

Het programma Nu Niet Zwanger ondersteunt mensen (m/v) in kwetsbare omstandigheden om een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Dit is mogelijk wanneer professionals hierin actief begeleiden, beginnend bij een open en eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Zij sluiten daarbij aan bij de dagelijkse leefwereld van de cliënt en verkennen met hen welke vragen, emoties, ideeën en drempels er bestaan.

Het idee achter het programma

Het idee achter het programma Nu Niet Zwanger is heel eenvoudig: begin met je cliënt over zijn of haar kinderwens, zodat die bewust kan kiezen om nu wel of niet zwanger te (kunnen) worden. Dat is voor de ene professional misschien makkelijker dan voor de andere, maar met de handvatten die Nu Niet Zwanger biedt, hoeft het voor niemand een obstakel te zijn. Ook niet voor de cliënt. Belangrijk is dat je als hulpverlener écht interesse toont, dat je je inleeft in de wereld van de cliënt en je open opstelt. Dat je oprechte aandacht hebt voor de vragen, emoties en ideeën die bij de cliënt leven en voor ervaringen uit het verleden die daarbij een rol kunnen spelen. Hoe je dat doet, en hoe je jezelf openstelt voor het leven van de ander en voor dat wat daarin van waarde is, dat leert de NNZ-methodiek.

Nu Niet Zwanger is een laagdrempelig programma dat in alle gemeenten van Gelderland-Zuid beschikbaar is. Aan de basis van het programma staan de professionals. Zij gaan vanuit hun vertrouwensrelatie met hun cliënt het gesprek aan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Zij worden daarvoor getraind door de aandachtsfunctionarissen. Deze werken in dezelfde organisatie als de professionals en zijn daar de ambassadeurs van NNZ. Zij vormen ook het eerste aanspreekpunt voor de professional. De inhoudelijk coördinator is de inhoudelijk expert van het programma bij de GGD. Hij of zij heeft contact met cliënten en traint de aandachtsfunctionarissen om het programma in de eigen organisatie te kunnen implementeren. Een projectleider zorgt vanuit de GGD voor alle randvoorwaarden en de regionale samenwerkingsafspraken.

In onderstaande video wordt het programma Nu Niet Zwanger toegelicht.

 

 

Ervaren professionals delen hun ervaring met de aanpak Nu Niet Zwanger in onderstaande video. Ze vertellen over wat hen motiveert om aan het programma mee te doen en wat het oplevert.

NNZ richt zich op de hulpverleners

Het programma Nu Niet Zwanger is bestemd voor hulpverleners die werkzaam zijn in het medische – en sociale domein. Denk daarbij onder andere aan:

 • Huisartsen
 • Verloskundigen
 • POP poli ziekenhuizen
 • Verslavingszorg
 • GGZ
 • Verstandelijk gehandicaptenzorg
 • Vrouwenhulpverlening
 • GGD
 • Wijk/buurtteams
 • Dak- en thuislozenzorg
 • Jeugdzorg
 • Welzijnsorganisaties
 • Maatschappelijk werk
 • Etc

Zij hebben een vertrouwensrelatie met hun cliënt en werken aan diens stabiliteit. Vanuit die persoonlijke relatie kunnen zij het gesprek aangaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.

De hulpverleners richten zich op hun cliënten

De cliënten die Nu Niet Zwanger via de hulpverlener wil bereiken zijn vrouwen en mannen in de vruchtbare leeftijd met (vaak een combinatie van) complexe problemen. Denk hierbij aan:

 • Dakloosheid
 • Beperkte financiële middelen
 • Psychische – of psychiatrische problemen
 • Verslaving
 • Verstandelijke beperking
 • Ongedocumenteerd zijn
 • Loverboyproblematiek
 • Gebrek aan zelfredzaamheid
 • Vaak in beeld bij hulpverleners
 • Ontbreken van steunend netwerk

Wil je een cliënt(e) aanmelden?

Wil je graag een cliënt(e) aanmelden of heb je vragen over wat de aanpak Nu Niet Zwanger voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met de inhoudelijk coördinatoren Nu Niet Zwanger van GGD Gelderland-Zuid.

Bereikbaar: maandag t/m donderdag | 06-57086621
Stuur Jackie een e-mail
Bereikbaar: dinsdag- en woensdagochtend, donderdag en vrijdag | 06-27979389
Stuur Lisette een e-mail