Handelingsprotocol bij calamiteiten als gevolg van medisch handelen bij een kind

Informatie voor scholen

Richtlijn hoe te handelen indien zich een calamiteit voordoet ten gevolge van het toedienen van medicijnen of het uitvoeren van een medische handeling bij een kind.

Indien zich calamiteiten voordoen ten gevolge van het toedienen van medicijnen of het uitvoeren van een medische handeling bij een kind, handel als volgt:

 • Laat het kind niet alleen. Probeer rustig te blijven.
 • Observeer het kind goed en probeer het gerust te stellen.
 • Waarschuw een volwassene voor bijstand (of laat één van de kinderen een volwassene ophalen
 • waarbij u duidelijk instrueert wat het kind tegen de volwassene moet zeggen).
 • Bel direct de huisarts en/of de specialist van het kind.
 • Bel bij een ernstige situatie direct het landelijk alarmnummer 112.
 • Geef door naar aanleiding van welk medicijn of ‘medische’ handeling de calamiteit zich heeft voorgedaan (eventueel welke fout is gemaakt).
 • Zorg ervoor dat je alle relevante gegevens van het kind bij de hand hebt of (laat ze direct door iemand opzoeken) zoals:
  • Naam van het kind
  • Geboortedatum
  • Adres
  • Telefoonnummer van ouders en/of andere, door de ouders aangewezen, persoon
  • Naam + telefoonnummer van huisarts/specialist
  • Ziektebeeld waarvoor medicijnen of medische handeling nodig zijn
 • Bel de ouders (bij geen gehoor een andere, door de ouders aangewezen persoon):
  • Leg duidelijk uit wat er gebeurd is.
  • Vertel, indien bekend, wat de arts heeft gedaan/gezegd.
  • In geval van opname, geef door naar welk ziekenhuis het kind is gegaan.

Print deze tekst.