Richtlijn medisch handelen op scholen

De documenten op deze pagina zijn niet digitoegankelijk. Neem contact met ons op wanneer je een toegankelijke versie nodig hebt.

Het Handelingsprotocol bij calamiteiten als gevolg van medisch handelen bij een kind geeft scholen een handreiking hoe te handelen bij calamiteiten als gevolg van het toedienen van medicijnen of het uitvoeren van een medische handeling bij een kind.

Leerkrachten hebben regelmatig te maken met leerlingen die klagen over pijn. Bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn na een insectenbeet. Vaak zijn deze pijnklachten vrij eenvoudig te behandelen, met bijvoorbeeld een pijnstiller. Ook krijgen leerkrachten wel eens het verzoek van ouders om een medicijn toe te dienen bij hun kind, bijvoorbeeld bij een chronische ziekte.

Leerkrachten begeven zich hiermee op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. Leerkrachten en schoolleiding moeten zich realiseren dat wanneer zij fouten maken of zich vergissen, zij voor deze handelingen aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Voor informatie over geneesmiddelen verstrekking op school, thermometer, huid- en wondverzorging, risico van bloed en risico van bijten, zie pagina 18 t/m 20 en bijlage 6 van de Hygiënerichtlijn voor basisscholen.

Het Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen geeft scholen een handreiking over hoe in situaties te handelen dat de ouder de school verzoekt om een medicijn toe te dienen bij hun kind. Het protocol bevat ook voorbeeld formulieren en bekwaamheidsverklaringen.

Heb je naar aanleiding van dit protocol nog vragen of sluit dit protocol niet aan bij een specifieke situatie? Neem dan contact op met de jeugdarts van jouw school of met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD.