Milieu en Natuur

Groen is gezond! Uit onderzoek blijkt dat contact met de natuur zorgt voor meer geluk en minder stress. Maar de hoeveelheid groen verschilt per omgeving. Bovendien is dat niet het enige in het milieu dat invloed op je gezondheid kan hebben. Zo speelt de luchtkwaliteit binnen en buiten een rol, naast bijvoorbeeld de akoestiek binnen, omgevingsgeluiden van buiten en daglicht.

Onderdelen ‘Milieu en Natuur’

Het thema ‘Milieu en Natuur’ omvat de volgende aspecten:

 • Chemische componenten, zoals asbest, kwik, scheikundeproefjes, straling.
 • Binnenmilieu: zoals de kwaliteit van de lucht in de school, een aangename temperatuur, goede akoestiek en voldoende daglicht.
 • Buitenmilieu: zoals de kwaliteit van de lucht buiten, hitte, de water- en bodemkwaliteit en een goede omgang met de verstorende werking van omgevingsgeluiden.
 • Hitteprotocol.
 • Natuur: denk aan zichtgroen, groen voor sport en spel en educatief groen. Hieronder vallen bijvoorbeeld groene scholpleinen en een buitenleslokaal.

Ons aanbod voor dit thema

 • Advies en voorlichting Milieu:
  Het team Gezondheid en Milieu van de GGD kan adviseren en informeren over het leefmilieu in uw schoolgebouw. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek van de binnenluchtadvies bij nieuwbouwplannen. Het team Gezondheid en Milieu inspecteert niet, maar kan voor consultatie bereikt worden via: gezondheidenmilieu@ggdgelderlandzuid.nl / 088 – 144 71 44.
 • Hittewaarschuwingssysteem:
  via dit systeem worden scholen tijdig geattendeerd wanneer aanhoudend warm weer wordt voorspeld.
 • Hitte bij evenementen: tips en adviezen voor het nemen van maatregelen voor evenementen in hitteperiodes. Bijvoorbeeld een sportdag en schooluitjes.
 • Jong Leren Eten:
  Met de Lekker naar buiten!’- stimuleringsbijdrage van Jong Leren Eten kunnen alle scholen een bijdrage aanvragen voor drie activiteiten: Moestuinieren, koken en excursie of gastles op het gebied van voeding.
 • Optimaal ventileren: lees meer over optimaal ventileren op scholen op de website van ruimte ok.