Milieu en Natuur

Groen is gezond! Uit onderzoek blijkt dat contact met de natuur zorgt voor meer geluk en minder stress. Maar de hoeveelheid groen verschilt per omgeving. Bovendien is dat niet het enige in het milieu dat invloed op je gezondheid kan hebben. Zo speelt de luchtkwaliteit binnen en buiten een rol, naast bijvoorbeeld de akoestiek binnen, omgevingsgeluiden van buiten en daglicht.

Onderdelen ‘Milieu en Natuur’

Het thema ‘Milieu en Natuur’ omvat de volgende aspecten:

 • Chemische componenten, zoals asbest, kwik, scheikundeproefjes, straling.
 • Binnenmilieu: zoals de kwaliteit van de lucht in de school, een aangename temperatuur, goede akoestiek en voldoende daglicht.
 • Buitenmilieu: zoals de kwaliteit van de lucht buiten, hitte, de water- en bodemkwaliteit en een goede omgang met de verstorende werking van omgevingsgeluiden.
 • Hitteprotocol.
 • Natuur: denk aan zichtgroen, groen voor sport en spel en educatief groen. Hieronder vallen bijvoorbeeld groene scholpleinen en een buitenleslokaal.

Ons aanbod voor dit thema

 • Advies en voorlichting Milieu:
  Het team Gezondheid en Milieu van de GGD kan adviseren, informeren en voorlichten over het leefmilieu in uw schoolgebouw. Denk bijvoorbeeld aan binnenmilieuonderzoek, luchtkwaliteitsmetingen, ondersteuning bij nieuwbouwplannen en andere (bouw)activiteiten. Het team Gezondheid en Milieu inspecteert niet, maar kan voor consultatie bereikt worden via: gezondheidenmilieu@ggdgelderlandzuid.nl / 088 – 144 71 44.
 • Regionale uitvoering landelijk Hitteplan:
  ondersteuning en advisering van scholen bij hitteperioden.
 • Hittewaarschuwingssysteem:
  via dit systeem worden scholen tijdig geattendeerd wanneer aanhoudend warm weer wordt voorspeld.
 • Advies school(moes)tuin:
  Scholen die een schooltuin willen opzetten of nieuw leven in willen blazen kunnen daarvoor advies krijgen van de GGD (Mits de school in Nijmegen staat) of via ‘het groene handje’ van Jong leren Eten (als het een school betreft buiten Nijmegen maar wel in Gelderland te bereiken via gezondeschool@ggdgelderlandzuid.nl.)
 • Jong Leren Eten:
  Met de Lekker naar buiten!’- stimuleringsbijdrage van Jong Leren Eten kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties een bijdrage aanvragen voor drie activiteiten: Moestuinieren, koken en excursie of gastles op het gebeid van voeding.
 • Bijeenkomst hoofdluis:
  Tijdens deze bijeenkomst informeren we deelnemers (leerkrachten en kam-ouders) over een effectieve aanpak van hoofdluis op school. Ook leren zij om hoofdluis te herkennen. Verder weten de deelnemers na de bijeenkomst hoe hoofdluis kan worden voorkomen en behandeld.

Meer informatie  over optimaal ventileren op scholen :

Lees meer over optimaal ventileren op scholen op de website van ruimte ok.