Waarschuwingsysteem

GGD Gelderland-Zuid heeft een waarschuwingssysteem hitte voor ketenpartners, in navolging op het Nationaal Hitteplan van het ministerie VWS. Het waarschuwingssyteem heeft als doel om ketenpartners te attenderen wanneer aanhoudend warm weer wordt voorspeld. Zij kunnen dan tijdig maatregelen nemen om overlast en gezondheidseffecten bij bewoners/cliënten/bezoekers te voorkomen of beperken.

Wat houdt het waarschuwingssysteem in?

De GGD stuurt een waarschuwing naar ketenpartners als er een grote kans is op een hitteperiode. Een hitteperiode is een periode van vier of meer aaneengesloten dagen met temperaturen boven de 27 graden. Ketenpartners bepalen zelf of, en welke maatregelen gewenst zijn. Wij raden (zorg)organisaties aan om zich voor te bereiden op hitte met een plan of protocol.

Voor welke ketenpartners is het waarschuwingssysteem?

 • Gemeente
 • Verpleeg- en verzorgingshuis
 • Instelling voor gehandicapten
 • Ziekenhuis
 • Thuiszorgorganisatie
 • Vrijwilligersorganisatie
 • Huisarts
 • Apotheek
 • School
 • Kinderdagverblijf
 • Ouderenbonden
 • Peuterspeelzaal
 • Campings
 • Bibliotheken