Milieu en Natuur PO

Groen is gezond! Uit onderzoek blijkt dat contact met de natuur zorgt voor meer geluk en minder stress. Maar de hoeveelheid groen verschilt per omgeving. Bovendien is dat niet het enige in het milieu dat invloed op uw gezondheid kan hebben. Zo speelt de luchtkwaliteit binnen en buiten een rol, naast bijvoorbeeld de akoestiek binnen, omgevingsgeluiden van buiten en daglicht. Aandacht besteden aan milieu en natuur – buiten én binnen – is dus belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van leerlingen.

Onderdelen ‘Milieu en Natuur’

Het thema ‘Milieu en Natuur’ omvat de volgende aspecten:

  • Het binnenmilieu, zoals ventilatie, klimaat, vocht, geluid en geur.
  • Buitenfactoren, zoals bodem, water- en luchtverontreiniging.
  • Chemische componenten, zoals asbest, kwik, scheikundeproefjes, straling.
  • Natuur: denk aan zichtgroen, speelgroen en educatief groen. Hieronder vallen bijvoorbeeld groene schoolpleinen en een buitenleslokaal.
  • Hitteprotocol

Ons aanbod voor dit thema

GGD Gelderland-Zuid biedt lokale en regionale programma’s en activiteiten aan voor scholen:

Materialen en methodes

Op www.gezondeschool.nl vind je alle materialen en methodes waarvan door professionals is vastgesteld dat ze voldoen aan landelijke kwaliteitscriteria. Hieronder vindt u enkele veelgebruikte materialen methodes:

Met de ‘Lekker naar buiten!’- stimuleringsbijdrage van Jong Leren Eten kunnen alle scholen in en kinderopvanglocaties een bijdrage aanvragen voor drie activiteiten: Moestuinieren, koken en excursie of gastles op het gebied van voeding.

De Plastic Soup Foundation heeft avontuurlijk lesmateriaal met een ondersteunende digitale omgeving over de plastic soep. Het materiaal is gratis online beschikbaar. Daarnaast worden er gastlessen en verschillende plasticsoep materialen aangeboden. Doe je liever iets buiten het klaslokaal? Doe dan een Trash Hunt.

Bekijk ook eens wat de lokale IVN of NME-organisatie voor jouw school kan doen.

Energieke Scholen is een lesprogramma waarbij leerlingen aan de slag gaan met energie en binnenmilieu om hun schoolgebouw energiezuiniger en gezonder te maken. Energieke Scholen is opgebouwd uit verschillende modules. Door deze modules kan elke school het programma uitvoeren op een manier die past bij de eigen situatie.

Scholen die het schoolplein willen vergroenen kunnen bij de Provincie Gelderland subsidie aanvragen. Soms kan dat ook nog bij het waterschap. En sommige gemeenten hebben ook subsidies voor groene daken, geveltuinen en regenwater afkoppeling.

Lees meer over optimaal ventileren op scholen op de website van ruimte ok

Wil je nog iets extra’s doen voor het thema Milieu en natuur?

Doe bijvoorbeeld mee aan de landelijke activiteiten tijdens: