Beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid

De documenten op deze pagina zijn niet digitoegankelijk. Neem contact met ons op wanneer je een toegankelijke versie nodig hebt.

Met de subsidie ‘Gezond In De Stad’ en het aanstellen van een projectleider kan de GGD het onderwerp gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid bij zorgprofessionals onder de aandacht brengen. Dat doen we bij de eerstelijns zorgverleners (huisartsen, apotheken, diëtisten e.d.) en ziekenhuismedewerkers. We willen deze professionals bewust maken van het probleem, de gevolgen en de rol die zij kunnen vervullen: herkennen, bespreekbaar maken, eenvoudig communiceren en doorverwijzen.

Het is nodig om hier aandacht voor te hebben. Ongeveer 2,5 miljoen mensen hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Zij ondervinden hier dagelijks hinder van op verschillende levensdomeinen. Binnen de gezondheidszorg ervaren zij onder andere problemen op het gebied van:

  • Lezen en begrijpen van gezondheidstips, patiënten folders en bijsluiters van medicijnen.
  • Medicijnen op de juiste manier innemen.
  • Zoeken van betrouwbare gezondheidsinformatie op internet (digitale vaardigheden).
  • Uitleg en adviezen begrijpen en in praktijk brengen.

Voorbeeld uit de praktijk

Genoeg redenen om hiermee aan de slag te gaan. Een voorbeeld van een ‘brede aanpak Gezondheidsvaardigheden en Laaggeletterdheid’ is de samenwerking met huisartsenpraktijk De Schakel in Nijmegen. Eén van de onderdelen van deze aanpak is een ervaringsdeskundige laaggeletterdheid die laat zien hoe toegankelijk de huisartsenpraktijk is voor iemand die moeite heeft met lezen en schrijven. 

Bekijk de video uit de praktijk

Benieuwd naar de rest van de aanpak? Bekijk dan De Wegwijzer Gezondheidsvaardigheden en Laaggeletterdheid.

Zelf aan de slag?

Wil je ook binnen jouw praktijk met laaggeletterdheid aan de slag? Voor ondersteuning of meer informatie hierover neem je contact op met: José Keetelaar, projectleider Laaggeletterdheid en Gezondheidsvaardigheden.

E-mail: jkeetelaar@ggdgelderlandzuid.nl
Telefoonnummer: 06 – 55 29 44 22

Vragen

Heb je vragen over het project Laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden binnen GGD Gelderland-Zuid? Neem dan contact op met: Linda de Heer, intern projectleider Laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden.

E-mail: ldeheer@ggdgelderlandzuid.nl
Telefoonnummer: 06 – 30 78 74 70