Housing First

Iedereen heeft recht op een plek om te wonen. Een eigen (huur)woning geeft veiligheid en rust. Een vaste basis die nodig is om jezelf te ontwikkelen en problemen het hoofd te bieden. Veel dak- en thuisloze mensen zijn na een zwervend bestaan toe aan een vaste woonplek. Housing First helpt hen verder. Vanuit het principe: eerst een huis, dan de zorg. Housing First is een samenwerkingsverband van GGD Gelderland-Zuid, Leger des Heils, RIBW Nijmegen Rivierenland, Iriszorg en de woningbouwcorporaties.

Kees

“Ik leefde al jaren op straat en had een drugsverslaving. Het lukte me niet om hieruit te komen. Ik had geen geld, dus ook geen mogelijkheden om zelf iets op te bouwen. Straatzuster Wendy bood me een huis aan. Al jaren had ik geen eigen plek, nu ben ik er trots op. Mijn begeleider komt twee keer per week langs of vaker als dat nodig is. Ze leert me hoe ik mijn huis netjes houd en mijn administratie kan bijhouden. Ze leert me alles wat ik nodig heb om het straks zelf te kunnen. Sinds kort ben ik ook weer aan het werk, nog even en ik kan weer helemaal voor mezelf zorgen!”

Voor Housing First is geen indicatie nodig, wel moeten kandidaten voldoen aan de volgende criteria voor instroom:

  • de kandidaat is minimaal 3 jaar dakloos
  • het huidige zorgaanbod voor de kandidaat is niet toereikend
  • de kandidaat moet ouder zijn dan 23 jaar
  • de kandidaat heeft problemen op meerdere leefgebieden
  • de kandidaat moet openstaan voor begeleiding, tijdig huur betalen, geen overlast bezorgen en binding hebben met de regio Nijmegen

Housing First is een beproefde aanpak, gericht op dak- en thuislozen die een zelfstandig bestaan willen opbouwen. Met een eigen woonruimte en deskundige begeleiding helpen wij deze mensen om (weer) duurzaam te kunnen deelnemen aan de samenleving. Onze aanpak sluit aan bij hun eigen behoeften en mogelijkheden. Waarbij zelfredzaamheid, eigen kracht en (zelf)vertrouwen voorop staan. Aandachtsgebieden in de aanpak:

  • zelfstandig voeren van het huishouden
  • wonen en meedoen in een buurt of wijk
  • een sociaal netwerk opbouwen
  • ontwikkelen en groeien in de maatschappelijke rol van ‘burger’
  • vinden van medische zorg, zoals een huisarts of tandarts

Wil je meer informatie over Housing First of wil je op de hoogte worden gehouden wanneer er een nieuwe woning beschikbaar is? Stuur een e-mail naar toeganghousingfirst@ggdgelderlandzuid.nl dan nemen wij contact met jou op.