Informatie raadsleden

De documenten op deze pagina zijn niet digitoegankelijk. Neem contact met ons op wanneer je een toegankelijke versie nodig hebt.

Video voor Raadsleden

Informatie over GGD Gelderland-Zuid

GGD Gelderland-Zuid, de Gemeentelijke Gezondheidsdienst van 14 gemeenten, maakt zich sterk voor een gezonde regio Gelderland-Zuid. Met als hoofdtaak: het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van inwoners van alle leeftijden (-9 maanden tot 100+). Speciale aandacht gaat hierbij uit naar kwetsbare groepen.

GGD Gelderland-Zuid wil dat dat inwoners gezonde keuzes kunnen maken om klachten/ziektes te voorkomen. Zodat zij (zo lang mogelijk) zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving.

De GGD werkt zo laagdrempelig mogelijk en samen met gemeenten en partners in de zorg, het onderwijs, welzijn en veiligheid.

De GGD voert onder andere taken uit op het gebied van:

  • Jeugdgezondheidszorg
  • Infectieziektebestrijding
  • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
  • Veilig Thuis
  • Seksuele gezondheid
  • Publieke gezondheid bij rampen en crises
  • Toezichthouden
  • Forensische geneeskunde
  • Gezondheidsmonitoring
  • Gezondheidsbevordering

De raden hebben een kaderstellende taak. Dit betekent dat u uw zienswijze geeft over de kaderbrief, de begroting, de jaarrekening en de meerjarenstrategie van de GGD.

De GGD biedt regelmatig aan om bepaalde ontwikkelingen of de begroting/jaarrekening toe te lichten in de raad.

Het bestuur van de GGD bestaat uit Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. In ons Algemeen bestuur zijn alle wethouders Volksgezondheid vertegenwoordigd. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter (wethouder gemeente Nijmegen), 2 wethouders uit Rivierenland, 2 wethouders uit regio Nijmegen en een onafhankelijk DB-lid.

Meerjarenstrategie

Onze GGD maakt iedere vier jaar een meerjaren­strategie. De meerjarenstrategie geeft inzicht in de focus, ambities en strategische thema’s voor de komende jaren. De meerjaren­­strategie 2020-2023 is ontstaan in een intensief proces waarbij ons bestuur, gemeenten, raadsleden, en onze netwerkpartners een bijdrage hebben geleverd.

We werken vanuit twee leidende principes. De lokale nabijheid versterken en ons versterken als netwerkorganisatie. Daarnaast besteden we de komende jaren extra aandacht aan vier strategische thema’s.

Benieuwd naar hoe de GGD werkt aan de uitvoering van de leidende principes en strategische thema’s? Kijk dan in ons online magazine. Daarin staan verhalen van onze medewerkers en samenwerkingspartners over wat zij doen voor de inwoners van Gelderland-Zuid. We laten dit online magazine met ons meegroeien in de tijd. Zodat we over vier jaar een beeld hebben van de ontwikkelingen die we hebben doorgemaakt.

Belangrijke informatie

Op onze website staat alle informatie voor gemeenten overzichtelijk bij elkaar zoals de AB/DB stukken, de begroting, jaarrekening enz.

Op onze website staat een overzicht van publicaties die voor jou als raadslid interessant kunnen zijn.

Zoals de Jaarverslagen met een speciale aanbeveling van ons laatste publieke jaarverslag 2022 en het bestuurlijke jaarverslag 2022.

Op de website staat informatie voor gemeenten. Je vindt er de begroting en jaarstukken.