Forensische Zorg

GGD Gelderland-Zuid voert de forensische zorg uit voor gemeenten en politie.

Voor gemeenten gaat het om de lijkschouw, conform de Wet op de Lijkbezorging en de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.

Voor de politie voeren de forensisch artsen de volgende taken uit:

  • Bloedafname; voor controle op alcohol en/of drugs;
  • Letselbeschrijving;
  • Zedenonderzoek.

Een specialisatie binnen het forensisch medisch onderzoek is Forensisch Medische Expertise voor Kinderen (FMEK). Bij een vermoeden van lichamelijke mishandeling of seksueel misbruik is het belangrijk het lichamelijk letsel bij een kind zo snel mogelijk vast te leggen en te beoordelen. Een nauwkeurige beschrijving van het letsel voorkomt dat er onduidelijkheid ontstaat over de aard, de ernst en het herstel van het opgelopen letsel.

In regio Oost-Nederland werken de vijf GGD-en samen. Onze forensisch artsen FMEK ondersteunt door forensisch verpleegkundigen, zijn onafhankelijk en opgeleid om letsel die mogelijk het gevolg zijn van kindermishandeling helder te beschrijven en te duiden. Dit doen zij in opdracht van Politie, Justitie of Veilig Thuis door heel regio Oost-Nederland.

In de animatie ‘Forensisch Medische Expertise voor Kinderen (FMEK)’ wordt uitgelegd wat FMEK is, door wie FMEK wordt uitgevoerd en met welke partijen er wordt samengewerkt.

Meer informatie?

Lees meer over het FMEK programma op de website van GGD GHOR Nederland: themapagina FMEK.