Wmo-Toezicht

Sinds 2015 heeft het Rijk de uitvoering van taken op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning en begeleiding gedecentraliseerd naar de Gemeenten. Dit is vastgelegd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Gemeenten zijn daarmee verantwoordelijk voor de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en voor het toezicht hierop. De 16 gemeenten in het werkgebied van GGD Gelderland-Zuid en de gemeente Mook en Middelaar hebben de GGD aangesteld als toezichthouder voor de Wmo

Het Wmo-toezicht start onderzoeken naar calamiteiten en geweldsincidenten. Ook houden we toezicht op de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning van aanbieders. Dit geldt voor de aanbieders die door de gemeenten gecontracteerd zijn in het kader van de Wmo.

Video Wmo-Toezicht

Wil je een melding doen?

Via het meldformulier kun je een melding doen van een calamiteit of een geweldsincident.

Vul het online meldformulier in

Toetsingskader

Voor het structurele toezicht op de kwaliteit van de ondersteuning maakt het Wmo-toezicht gebruik van een toetsingskader. Het toetsingskader is opgesteld in samenspraak met cliëntenorganisaties en vertegenwoordigers van aanbieders. Periodiek vindt er een evaluatie van het toetsingskader plaats en stellen we deze bij waar nodig.

Bekijk het documenten overzicht
Bekijk het rapport overzicht