Gezonde volwassenen

Het team Gezondheidsbevordering volwassenen maakt deel uit van de afdeling Gezond Leven van GGD Gelderland-Zuid. De gezondheidsmakelaars van het team hebben ieder hun eigen werkgebied in regio Nijmegen en Rivierenland en zijn goed op de hoogte van de actualiteiten in hun wijk en/of gemeente. De makelaar werkt aan het bevorderen van gezondheid en het stimuleren van zelf- of ‘samenredzaamheid’ samen met het team Gezonde School en jeugd en andere collega’s van de GGD, gemeente, professionals en bewoners.

Iedere wijk en gemeente is anders

Gezondheidsbevordering werkt het beste als het op maat is. Want iedere wijk en gemeente is anders. Daarom heeft iedere wijk of gemeente zijn eigen gezondheidsmakelaar. Naast kennis en ervaring in het vormgeven van preventie, kent deze makelaar het werkgebied goed. Hij/zij heeft zicht op de lokale gezondheidsproblemen, wensen, behoeften én mogelijkheden van bewoners en professionals. Gezondheidsmakelaars stimuleren de samenwerking op verschillende niveaus. Bijvoorbeeld tussen burgers en professionals, verschillende organisaties en sectoren, publieke en private partijen en preventie, zorg, wonen en welzijn.

Verschillende rollen

De werkzaamheden van een gezondheidsmakelaar passen bij de gezondheidsproblemen en -behoeften van een wijk of gemeente. Daarom zijn initiatieven waarbij de makelaar betrokken is, in iedere wijk of gemeente anders. De taak van de gezondheidsmakelaar is het realiseren van een effectief systeem voor gezondheidsbevordering in de wijk of gemeente. De makelaar is daarbij in staat om verschillende rollen aan te nemen, van adviseur tot kartrekker, afhankelijk van wat nodig is. De rol van de makelaar wordt in nauwe samenspraak met de gemeente bepaald.

Verbindingen leggen

Kenmerkend voor onze werkwijze is dat we verbindingen leggen tussen partijen. Zo brengen we wijkbewoners die samen willen wandelen, met elkaar in contact. Ook vormen we een schakel tussen wijkbewoners en professionals. Bijvoorbeeld als we wijkbewoners via een workshop ‘Lekker en gezond eten’ in contact brengen met een diëtiste. Tot slot stimuleren we de afstemming tussen professionals onderling. Dit laatste leidt tot mooie en soms onverwachte vormen van samenwerking, bijvoorbeeld de Beweegtuin in Hatert. Je leest meer over het scala aan activiteiten en thema’s waar wij actief in zijn op onze pagina Projecten.