22 mei 2023

Toename woonvervuiling

Bij het Meldpunt Bijzondere Zorg van de GGD komen regelmatig zorgmeldingen binnen over vervuilde woningen. Ook verzameldwang (hoarding) hoort daarbij. Soms zorgt zo’n situatie voor overlast en gevaar voor de bewoner en omwonenden. 

Wat doet het Meldpunt?

Woonvervuiling vergt een nauwkeurige aanpak en gespecialiseerde zorg, waarbij het Meldpunt verschillende rollen kan vervullen:

  • consultatie en advies 
  • procesregie voeren
  • inschatten van de woonsituatie (huisbezoek) 
  • opstarten van de zorg en zorgtoeleiding
  • inzetten van schoonmaak- of opruiminterventies
  • scholing van professionals 

Samenwerking

Een vervuilde woning is vaak een symptoom van onderliggende problematiek. Vanuit vertrouwen en de focus op de wensen en mogelijkheden van de bewoner, is het vaak mogelijk om tot een gezamenlijk plan te komen. Hierbij werkt het Meldpunt intensief samen met het netwerk van de bewoner, de woningbouw, gemeente, hulpverleners en schoonmaakbedrijven.

Contact

Heb je vragen over de aanpak van vervuilde woningen, neem dan contact op met de bureaudienst van het Meldpunt Bijzondere Zorg: 088 – 1447030.