Sinds 1 oktober 2023 gaat de toegang en selectie kandidaten van Housing First via Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang (CTMO). Komt er een woning beschikbaar? Dan brengen we onze samenwerkingspartners op de hoogte en vragen we om kandidaten aan te leveren die op dat moment bij die woning kunnen passen. CTMO screent de kandidaten en zet […]

Meer lezen

Op 18 april vond het congres ‘Eergerelateerd Geweld, het zeer van geschonden eer’ plaats. Georganiseerd door Veilig Thuis en het Netwerk Cultuursensitief Werken. Zo’n 140 ketenpartners uit de regio Gelderland-Zuid namen deel Ervaringen Het was een inspirerende en interessante dag met verschillende sprekers. Journalist en presentator Dina-Perla Portnaar trapte het congres af en vertelde met […]

Meer lezen

Bij het Meldpunt Bijzondere Zorg van de GGD komen regelmatig zorgmeldingen binnen over vervuilde woningen. Ook verzameldwang (hoarding) hoort daarbij. Soms zorgt zo’n situatie voor overlast en gevaar voor de bewoner en omwonenden.  Wat doet het Meldpunt? Woonvervuiling vergt een nauwkeurige aanpak en gespecialiseerde zorg, waarbij het Meldpunt verschillende rollen kan vervullen: Samenwerking Een vervuilde […]

Meer lezen

Van de 16 t/m 25-jarigen in de regio Gelderland-Zuid heeft 1 op de 5 matige tot ernstige mentale problemen. 6% had het voorgaande jaar (heel) vaak suïcidale gedachten. Dit alles en meer blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. Het vragenlijstonderzoek werd via social media uitgevoerd in het voorjaar en de zomer van 2022. In heel Nederland vulden bijna 70.000 […]

Meer lezen

Sinds 2023 wordt in alle gemeenten in Gelderland-Zuid uitvoering gegeven aan het programma Nu Niet Zwanger (NNZ). We werken inmiddels samen met zo’n 40 organisaties in het sociaal domein en begeleiden professionals bij de uitvoering van het programma. Klik door naar onze pagina met informatie over Nu Niet Zwanger

Meer lezen