22 mei 2023

Aan de slag met de NNZ-aanpak

Sinds 2023 wordt in alle gemeenten in Gelderland-Zuid uitvoering gegeven aan het programma Nu Niet Zwanger (NNZ). We werken inmiddels samen met zo’n 40 organisaties in het sociaal domein en begeleiden professionals bij de uitvoering van het programma.

  • Wil je weten hoe je met jouw cliënt in gesprek kunt gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie?
  • Wil je dat jouw team of organisatie wordt geïnformeerd over de aanpak?
  • Wil je zelf aandachtsfunctionaris NNZ worden?
  • Wil je overleggen over een cliënt?
  • Of wil je graag meer weten over het voorkomen van een onbedoelde zwangerschap via het programma NNZ?

Klik door naar onze pagina met informatie over Nu Niet Zwanger