02 april 2022

Vaccineren bijzondere doelgroepen

Als staartje van de boostercampagne ging de GGD de laatste maanden steeds fijnmaziger vaccineren. Niet-mobiele inwoners prikten we op locatie bij de zorginstellingen en zo nodig thuis. Ook ging ons vaccinatieteam langs in alle gemeenten om de boosterprik dicht(er)bij inwoners uit te delen.

Niet-mobiele inwoners

Sinds januari staat het traject voor de niet-mobiele thuiswonenden (NMTW) goed op de rit. “Het gaat om mensen voor wie het echt niet mogelijk is om een vaccinatie te halen bij de huisarts of bij een vaccinatielocatie”, vertelt assistent coördinator vaccineren John Litjes van de GGD. “De huisarts geeft bij ons aan welke mensen dit zijn. Meestal 70-plussers. Wij gaan dan naar die mensen toe om ze een prik te geven. Of we zorgen ervoor dat de huisarts dit kan doen.”

Regiotour

Voor dak- en thuislozen organiseerde het vaccinatieteam dit jaar weer twee prikdagen in de Lutherse Kerk in Nijmegen. En maandelijks was er een prikmoment bij het AZC. Ook kreeg de regiotour eind februari een vervolg. “We gaan langs in alle gemeenten om daar op locatie te prikken. In een buurthuis, sportschool of waar dan ook. Minimaal één keer, maar soms vaker. Dat is afhankelijk van de behoefte: zijn er bijvoorbeeld veel besmettingen in een bepaalde wijk of gemeente? We evalueren dit steeds na afloop.”

Eigen keuze centraal

Sinds de afschaffing van de coronamaatregelen neemt het animo voor vaccineren beduidend af, constateert hij. “Mensen vragen zich af: waarom zouden we ons nog vaccineren, je mag overal weer naartoe. Centraal in onze voorlichting staat dan ook dat vaccineren echt je eigen keuze is, maar dat je je goed laat informeren. Vaccineren doe je voor jezelf en om te voorkomen dat je naasten ziek worden door jou.”