Er zijn in de afgelopen tijd verschillende wijzigingen geweest in het MT van de GGD. We zijn met veel energie aan de slag in de nieuwe samenstelling! Directeur publieke gezondheid Moniek Pieters Manager Jeugdgezondheidszorg Daniël Muller Manager Algemene gezondheidszorg Polle Driesprong Manager Gezond Leven a.i. Richard van den Broek Manager Bijzondere Zorg Joep van den Boogaard […]

Meer lezen

Sinds begin 2024 voert Veilig Thuis Gelderland-Zuid een tevredenheidsonderzoek uit onder ketenpartners. De voorlopige respons (40%) laat zien dat 70% procent van de ketenpartners tevreden is over de samenwerking, 22% is neutraal en 8% is ontevreden.  De ingevulde vragenlijsten leveren een schat aan informatie op, omdat er veel open antwoorden, suggesties en verbeterpunten zijn gegeven. […]

Meer lezen

Mpox-vaccinatie De gratis mpox-vaccinatie is voor mannen die seks hebben met mannen (MSM) en transpersonen die nog niet eerder zijn gevaccineerd. Mpox is een virusinfectie, voorheen bekend als monkeypox. Het virus is voor de meeste mensen niet gevaarlijk, maar wel besmettelijk en geeft vervelende klachten. Meer informatie over mpox. HPV-vaccinatie In februari zijn we gestart met de HPV-vaccinaties […]

Meer lezen

Inspectie hygiëne De GGD voert publieke gezondheidzorgstaken uit voor vluchtelingen en asielzoekers in de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Voor de Oekraïense vluchtelingen worden op dit moment veel tijdelijke opvanglocaties geopend, onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Dit brengt extra GGD-taken met zich mee. Voorafgaand aan het opengaan van zo’n locatie, inspecteren medewerkers van Technische Hygiënezorg de opbouw en inrichting […]

Meer lezen

Tot 2026 voeren we elk jaar 2 gezondheidsmonitors uit in plaats van 1. Zo komt er een extra gezondheidsmonitor voor jongvolwassenen. Dit om de langetermijneffecten van corona bij de verschillende leeftijdsgroepen beter te kunnen volgen. Ook hebben we een verdieping gedaan op de resultaten van de jeugdmonitor uit 2019-2020. Thema-factsheets jongeren Hoe erg is het gesteld […]

Meer lezen