27 juni 2023

Wie houdt het hoofd koel

Resultaten en aanbevelingen onderzoeksproject ‘Wie houdt het hoofd koel’

Huis en tuin bieden te weinig verkoeling.

Is het langere tijd warm? Dan vindt bijna de helft van de mensen matig of slecht verkoeling in hun woning, tuin of buurt. Deze problemen zijn het grootst bij mensen die moeite hebben met rondkomen, mensen met een kwetsbare gezondheid en jongvolwassenen. Dit blijkt uit onderzoek van zes GGD’en. De GGD’en vragen om meer aandacht voor hitte in en om de woning. 

Het onderzoek

In dit onderzoek is gekeken naar de beleving van hitte in en om de woning. Er is gebruik gemaakt van data van 6 GGD’en in Gelderland, Overijssel en Zuid-Holland. Deze data komen van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen (mensen van 18 jaar en ouder) uit 2020. Er vulden toen 140.000 mensen een vragenlijst in. Naast gegevens uit de Gezondheidsmonitor is ook naar de omgeving gekeken. Zoals naar de hoeveelheid groen, de omgevingstemperatuur en afstand tot koele plekken.

Belangrijkste uitkomsten

Bijna de helft van de mensen vindt bij aanhoudende warmte matig of slecht verkoeling in de woning (44%) of in tuin of buurt (49%).
De groepen die niet goed verkoeling kunnen vinden, zijn met name:

  • mensen die moeite hebben met rondkomen
  • mensen met een kwetsbare gezondheid
  •  jongvolwassenen

In stedelijk gebied gaf 57 tot 61% van de mensen aan matig of slecht verkoeling te kunnen vinden. In niet-stedelijk gebied is dat 43 tot 48%.

Aanbeveling

De problemen met hitte in de woning zijn groot. En worden door klimaatverandering nog groter. Om verdere klimaatverandering tegen te gaan, adviseert de GGD om de woning bij voorkeur op een duurzame manier koel te houden. Door het gebruik van (buiten)zonwering en goede ventilatiemogelijkheden. En door de woning ‘s nachts en in de vroege ochtend af te laten koelen.
Speciale aandacht is nodig voor kwetsbare mensen. Dit zijn ouderen, mensen met gezondheidsproblemen en mensen die moeite hebben met rondkomen. 

Maatregelen nemen

De GGD’en roepen op om meer aandacht te besteden aan hitte in en om de woning. Ze hebben daarom aanbevelingen opgesteld voor gemeenten, provincies en wooncorporaties. Zij kunnen maatregelen treffen om gezondheidsproblemen bij hitte te voorkomen. Bijvoorbeeld door maatregelen tegen hitte mee te nemen bij verduurzaming van woningen. Denk aan buitenzonwering en inbraakbestendige ventilatiemogelijkheden. Ook door te zorgen voor hittebestendige woningen voor ouderen. En door hittemaatregelen op te nemen in leningen en subsidies voor het levensloopbestendig maken van woningen. 

Kijk voor het volledige onderzoeksrapport en de aanbevelingen op Verkoeling bij hitte (awgl.nl)