Team Infectieziekten van GGD Gelderland-Zuid krijgt in het voorjaar en de zomer veel vragen over hondsdolheid (rabiës). De ziekte komt in Nederland niet voor. Wel in landen waar we steeds meer naar op reis gaan. Zoals naar Oost-Europa (Turkije), Afrika (Marokko), Azië of Zuid- en Midden-Amerika. Hondsdolheid (rabiës) is een dodelijke infectieziekte van de hersenen. […]

Meer lezen

Op 16 september 2024 start de nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Deze najaarsronde duurt tot 6 december 2024. Door de coronaprik zijn mensen die een hoger risico lopen beter beschermd tegen ziekenhuisopname of overlijden door corona. Dat is belangrijk, het coronavirus is er nog steeds en kan weer opleven. Wie kan dit najaar de prik halen? […]

Meer lezen

Vanaf 1 juli geldt de nieuwe Wet seksuele misdrijven. Hiermee zijn slachtoffers van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag strafrechtelijk beter beschermd. In de nieuwe Wet seksuele misdrijven zijn meer vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag strafbaar. Ook zijn straffen verhoogd. In het kader van deze nieuwe wet lanceerde Rutgers vorige week opnieuw de campagne Ben je oké?. […]

Meer lezen

Ieder jaar in juni is er een internationale dag van deouderenmishandeling. In Nederland wordt 1 op de 20 ouderen mishandeld. Denk hierbij aan financieel misbruik, verwaarlozing, fysiek geweld en psychisch geweld. Hiervoor is meer aandacht nodig.Daarom organiseerde Noëlle van Boxtel, medewerker van onze afdeling Veilig Thuis dit jaar een moreel beraad over ouderenmishandeling. Bekijk het […]

Meer lezen

In 2023 voerde het Centrum Seksuele Gezondheid van GGD Gelderland-Zuid 6.000 consulten uit. Ongeveer 5.000 daarvan waren soa-consulten, 750 PrEP-consulten en 250 Sense-consulten. Deze aantallen waren ongeveer hetzelfde als in 2022. Ook het soa-vind% (percentage soa-testen waarbij een soa wordt gevonden) bleef ongeveer gelijk. De stijging van het aantal gonorroe-infecties zette echter door in 2023. Dit is […]

Meer lezen