04 maart 2024

Week van de Lentekriebels: ‘Weerbaar online’

Kinderen online weerbaar maken. Dit thema staat centraal tijdens de Week van de Lentekriebels 2024, die op 4 maart begint. Op internet en socialmedia kunnen kinderen te maken krijgen met ongeschikte en ongewenste inhoud. Door hier thuis en in de klas aandacht aan te geven, leren kinderen om veiliger online te zijn. Het draagt bij aan het voorkomen van online (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Rutgers en de GGD’en organiseren de Week van de Lentekriebels dit jaar voor de 19e keer. Tijdens deze week besteden scholen extra aandacht aan thema’s als weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Met als doel: structureel lesgeven op een manier die aansluit bij de leeftijd en ontwikkeling van kinderen. Scholen doen vrijwillig mee aan de themaweek. Ze kiezen zelf welke lesmaterialen zij gebruiken, passend bij de visie van de school. 

Dit jaar werken Rutgers en de GGD’en samen met expertisecentrum Offlimits, Nederlands Jeugdinstituut Bureau Jeugd & Media en De Kindertelefoon. Ook is er informatiemateriaal voor ouders ontwikkeld. Hierin lezen zij onder meer welke onderwerpen kunnen worden behandeld in de klas. En hoe ze hier thuis over kunnen praten.

Wil je meer informatie over de Week van de Lentekriebels? Lees het bericht van Rutgers.