25 mei 2022

Wat deed corona met de jeugd?

In het algemeen gaat het met middelbare scholieren minder goed dan voor de coronacrisis. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd in onze regio.

Sinds 2003 doet de GGD iedere vier jaar een vragenlijst-onderzoek bij middelbare scholieren. De laatste keer was in het najaar van 2019. Om te onderzoeken welke effecten corona had op jongeren is in het najaar van 2021 een extra onderzoek uitgevoerd. Daarin zijn vragen gesteld over de coronaperiode en de ervaringen van de jongeren daarbij. Aan het corona-onderzoek deden ruim 6.000 leerlingen mee. Zij vulden op school een digitale vragenlijst in.

Lees hier het persbericht
Lees hier het e-magazine met de belangrijkste resultaten