28 maart 2023

Veel jongvolwassenen met mentale problemen

Ruim 1 op de 5 jongvolwassenen in de regio Gelderland-Zuid heeft matige tot ernstige mentale problemen. Een iets grotere groep is sterk eenzaam. Zes procent had het afgelopen jaar (heel) vaak suïcidale gedachten. De grootste groep, ruim vier op de vijf jongvolwassenen is voldoende weerbaar. Dit alles (en meer) blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. Een  groot vragenlijstonderzoek, uitgevoerd onder jongvolwassenen. Zij zijn via sociale media gevraagd om mee te doen.

Mentale gezondheid

Een kwart van de jongvolwassenen voelt zich in het dagelijks leven vaak tot steeds beperkt door psychische klachten. Op basis van gevoelens in de voorgaande 4 weken blijkt dat 13% matige psychische klachten en 9% ernstige klachten heeft. Een grotere groep heeft lichte klachten. Een op de zeventien jongvolwassenen dacht er (heel) vaak serieus aan om een eind aan zijn/haar leven te maken. Dit is zorgelijk.
Positief is dat negen op de tien jongvolwassenen bij iemand terecht kan met zorgen of problemen. En dat acht op de tien voldoende weerbaar zijn en dat zeven van de tien veerkrachtig zijn.

Coronaperiode/uitgestelde zorg

Bijna twee derde van de jongvolwassenen had tijdens de coronaperiode hulp of steun nodig. Dit vooral omdat zij niet lekker in hun vel zaten.
Tien procent van alle jongvolwassenen heeft de zorg, die ze nodig hadden in de coronaperiode, ten tijde van het onderzoek nog niet ontvangen.

Leefstijl

In het onderzoek is ook gevraagd naar gezondheidsgedrag, de leefstijl. Ongeveer een op de acht jongvolwassenen rookt dagelijks (12%). Een op de vijf jongvolwassenen is een zware alcoholdrinker. En 12% gebruikte harddrugs in de vier weken voorafgaand aan het onderzoek. Minder dan de helft van de jongvolwassenen beweegt zoals aanbevolen. Dit is minimaal een half uur per dag op minstens vijf dagen in de week.

Over het onderzoek

Van april tot en met augustus 2022 voerden alle GGD’en, in samenwerking met het RIVM, de coronamonitor uit. Dit is een onderzoek onder Nederlandse jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar. Bijna 70.000 jongvolwassenen,  verspreid over heel Nederland, vulden een vragenlijst in. Met vragen over hun gezondheid en welzijn. In Gelderland-Zuid deden ruim 2400 jongvolwassenen mee. Zij zijn gevraagd om mee te doen via advertenties op sociale media en via offline kanalen.

Het onderzoek geeft inzicht in de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij jongvolwassenen, als gevolg van de coronacrisis. GGD Gelderland-Zuid deelt de resultaten met gemeenten en andere zorgprofessionals. Zij maken met elkaar aanbevelingen.  Ook het ministerie van VWS gebruikt de resultaten om beleid te maken.

Jongvolwassenen zijn via sociale media gevraagd om mee te doen aan dit onderzoek. Dit levert geen representatieve groep op. Het is mogelijk dat jongvolwassenen met een slechtere mentale gezondheid vaker meededen. Daarom is het beeld in werkelijkheid misschien wat positiever. Duidelijk is wel dat de mentale gezondheid van deze doelgroep aandacht nodig heeft. Zeker omdat het lastig is om zicht te hebben op deze groep. Vanaf 18 jaar zijn jongvolwassenen te oud voor de jeugdgezondheidszorg.  Ze bevinden zich in een overgang tussen school en vervolgonderwijs of tussen onderwijs en werk.

Vervolg

De komende periode voert de GGD aanvullend onderzoek uit, om het onderzoek te verdiepen en de resultaten beter te begrijpen. Dit gebeurt in groepsgesprekken, individuele interviews en door data-analyses. De resultaten van dit aanvullende onderzoek worden in mei van dit jaar gepubliceerd.
In 2024 wordt een nieuwe meting van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen uitgevoerd.

Resultaten

De resultaten van onze regio kun je zien op de pagina gezondheidsmonitor jongvolwassenen op www.ggdgz.incijfers.nl

Meer informatie over de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen vind je op www.monitorgezondheid.nl

Denk jij aan zelfdoding? Neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 0800 – 0113 of chat op www.113.nl.