05 oktober 2022

Toegang bijzondere woonvormen gemeente Nijmegen

De GGD voert de Centrale Toegang voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang uit. Daar komen nu een aantal bijzondere woonvormen in Nijmegen bij. Dit zijn woonvormen voor verschillende doelgroepen, die in meer of mindere mate begeleiding bieden op weg naar zelfstandig wonen. Op dit moment kan de Centrale Toegang verwijzen naar twee bijzondere woonvormen. Naar verwachting komen er daar binnenkort nog een aantal bij. De twee bijzondere woonvormen zijn:

1. De Binder
Dit zijn 117 onzelfstandige wooneenheden van woningcorporatie Talis. De woningen zijn voor volwassenen met en zonder zorgbehoefte, respectievelijk voor ‘dragende’ (40%) en ‘vragende’ (60%) bewoners. Alleen de mensen met een zorgbehoefte melden zich aan via Centrale Toegang. Sterker coördineert deze woonvorm.

2. Kometenstraat
Dit zijn 5 zelfstandige woonstudio’s voor volwassene dak- en thuislozen met lichte psychosociale problematiek. De studio’s worden verhuurd door een particuliere eigenaar. Er wordt een huurcontract afgegeven voor 2 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde tijd.

Centrale Toegang

Het samenvoegen van deze taken in één centrale toegang biedt voordelen voor de cliënt. Personen, die zich aanmelden bij de Centrale Toegang, krijgen een gesprek waarin breed wordt gekeken naar de woon- en hulpvragen. De Centrale Toegang adviseert vervolgens over passende opvang of wonen met zorg. Behalve snellere hulp draagt de Centrale Toegang bij aan een betere verdeling van het woonaanbod: de beschikbare woningen (inclusief wachttijd) worden centraal geregistreerd, zodat een passende match makkelijker is gemaakt.