22 september 2022

Onderzoek naar effect corona op de gezondheid van volwassenen 

Op 24 en 25 september valt bij ruim 40.000 volwassenen en ouderen uit Gelderland-Zuid een brief van de GGD op de deurmat. In deze brief worden zij uitgenodigd om online een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en corona. De antwoorden helpen uw gemeente om passende voorzieningen te treffen voor de gezondheid van inwoners. Dus bent u uitgenodigd, doe dan mee. Voor uzelf en uw omgeving. 

Extra tussentijdse gezondheidsmonitor
De Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen wordt door alle GGD’en eens per vier jaar uitgevoerd, in samenwerking met het RIVM en CBS. De laatste keer was in 2020. De Corona Gezondheidsmonitor is een extra, tussentijdse meting, in opdracht van het ministerie van VWS. Net als bij de andere gezondheidsmonitors kunnen alleen inwoners die een uitnodiging ontvangen, de vragenlijst invullen. De deelnemers worden steekproefsgewijs geselecteerd. Deelname is vrijwillig.  

Gezondheidsbeleid komende jaren
De Corona Gezondheidsmonitor voor Volwassenen & Ouderen loopt tot 9 december. De resultaten zijn in juni 2023 bekend. Op basis van de resultaten bepalen gemeenten, GGD’en en andere overheidsinstanties het gezondheidsbeleid voor de komende jaren. Met deze extra meting kunnen zij hierbij ook rekening houden met de impact van corona op het leven van mensen.  

Meer informatie over het onderzoek vindt u op de website van de GGD: www.ggdgelderlandzuid.nl/corona-gezondheidsmonitor.