Meer informatie video home training

Videohometraining (VHT) is een vorm van opvoedingsondersteuning voor ouders van jonge kinderen (0-6 jaar). De training is bedoeld om je te helpen bij opvoedingsvragen, waarbij we inzoomen op het contact tussen jou en je kind. Dit doen we via korte video-opnames van situaties in het gezin. De trainer is een VHT-gecertificeerde verpleegkundige van de GGD.

Iedere ouder vraagt zich wel eens af: hoe kan ik in deze situatie het beste reageren op het gedrag van mijn kind? Soms komt er vanzelf een oplossing voor zo’n opvoedingsvraag, maar het kan ook zijn dat je er niet uitkomt. Hoe ga je als ouder om met terugkerend ‘lastig’ gedrag? Hoe voorkom je dat het erger wordt? Met VHT kunnen we samen kijken naar het gedrag van je kind en zoeken naar oplossingen die bij jou en je kind passen.

Wat houdt de training in?

De VHT-trainer maakt bij je thuis opnames van tien minuten in dagelijkse gezinssituaties. Denk bijvoorbeeld aan: samen eten en spelen, kinderen in bad doen, naar bed brengen of verschonen. Na de opname maken we een afspraak met je om de beelden op een rustig moment terug te kijken en door te spreken. Hierbij ligt de nadruk op de sterke punten in het contact tussen jou en je kind(eren). De ervaring leert dat ouders door deze positieve benadering meer zelfvertrouwen krijgen in hun rol als opvoeder.

VHT kan oplossing bieden als:

  • je baby veel huilt;
  • je het gedrag van je kind niet begrijpt;
  • je zorgen hebt over het gedrag van je kind;
  • je kind slecht eet of de sfeer aan tafel bepaalt;
  • je kind niet doorslaapt;
  • je kind regelmatig driftbuien heeft en zich verzet;
  • je kind niet naar je luistert;
  • je twijfelt of je op de juiste manier met je kind omgaat.

Kosten

Aan de training zijn geen kosten verbonden.

Privacy

De gemaakte video-opnames zijn alleen bedoeld om samen met jou te bekijken en vormen een onderdeel van de werkbegeleiding van onze VHTtrainers. Na afloop van de training krijg je de gemaakte opnames via een beveiligde mail in je bezit.

Hoe kun jij je aanmelden?

Je kunt je aanmelden voor een VHT bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van je consultatiebureau. Dit kan direct op het consultatiebureau of via het Bedrijfsbureau van de Jeugdgezondheidszorg: 088 – 144 71 11 of via e-mail: jeugdgezondheidszorg@ ggdgelderlandzuid.nl. De uitvoering van de training bespreken we vooraf zorgvuldig met je door.

Heb je nog vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de medewerkers van het VHT-team. Zij zijn te bereiken via het Bedrijfsbureau (nummer hierboven).