Digitaal dossier

Voor elk kind leggen we een digitaal dossier aan. Dit is wettelijk verplicht. In het dossier registreren we gegevens over de groei, ontwikkeling, vaccinaties en informatie over het gezin. Zo kunnen we de ontwikkeling van je kind goed volgen. Dat ondersteunt ons bij de zorg voor je kind.

Actuele informatie

Met het digitale dossier hebben onze medewerkers altijd actuele informatie over je kind. Het dossier is beveiligd en alleen toegankelijk voor direct betrokken JGZ-zorgverleners die werken volgens ons privacyreglement.

Recht op inzage

Als ouder heb je het recht om te weten welke informatie is opgenomen in het digitale dossier. Je hebt ook het recht om informatie te laten veranderen of verwijderen.  Vanaf 12 jaar mag ook je kind het dossier bekijken. Is je kind 16 jaar? Dan mag hij of zij zonder toestemming van jou ook informatie in het dossier laten veranderen of verwijderen. Wij werken mee aan deze rechten, behalve wanneer dat strijdig is met de wettelijke zorgplicht. Wij gaan altijd uit van het belang van het kind.

Overdracht van het dossier

Ga je verhuizen of gaat je kind naar een school buiten ons werkgebied? Dan dragen we het digitale dossier van je kind over aan de nieuwe zorgorganisatie. Wij informeren je hierover. Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen deze overdracht. Kinderen vanaf 12 jaar mogen hier zelf een beslissing over nemen.

Meer informatie

Op de landelijke website Digitaal dossier vind je meer informatie. Heb je nog vragen? Stel ze gerust aan ons.

Het voorlichtingsfilmpje ‘Kinddossier’ van GroterWorden.nl legt uit wat het digitaal dossier is.