Privacyverklaring Nu Niet Zwanger

Deelnemen aan Nu Niet Zwanger, wat betekent dat voor jou en je privacy?

Wat is nodig om je te kunnen helpen?

Samen bespreken we wie jou het beste kan ondersteunen. Dat kan je hulpverlener/begeleider zijn of iemand van de GGD Gelderland-Zuid van het programma Nu Niet Zwanger.

 • GGD Gelderland-Zuid heeft binnen Nu Niet Zwanger een belangrijke rol:
 • Soms voeren begeleiders van GGD Gelderland-Zuid de gesprekken;
 • GGD Gelderland-Zuid kan helpen bij het regelen van anticonceptie;
 • GGD Gelderland-Zuid kan je informeren als je anticonceptiemiddel vervangen moet worden. Dit gebeurt natuurlijk alleen als jij dat wilt en hiervoor toestemming geeft.

Wat hebben we van jouw nodig?

 • Om je goede ondersteuning te bieden is het nodig om je persoonsgegevens te registreren:
 • We gaan zorgvuldig met je gegevens om en bewaren deze niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht.
 • Als het nodig is om je gegevens te delen met GGD Gelderland-Zuid of een andere instantie met wie we samenwerken, dan legt je hulpverlener/begeleider jou uit waarom dit nodig is en vragen we daarvoor jouw toestemming en noteren dat.

Wat zijn jouw rechten?

 • Je mag zelf beslissen of je mee wilt doen.
 • Wanneer je meedoet aan het programma is het belangrijk dat je goede begeleiding krijgt. Daarvoor hebben we informatie van jou nodig.
 • Je hebt het recht om jouw toestemming in te trekken.
 • Je kunt ook je aanmelding intrekken als je niet meer wilt deelnemen aan Nu Niet Zwanger.
 • Je kunt vragen om je gegevens in te zien, ze te laten veranderen, aan te vullen of te verwijderen.
 • Je hebt het recht om een klacht in te dienen als je niet tevreden bent over de manier waarop wij met jouw gegevens zijn omgegaan. Deze klacht kun je indienen bij de organisatie (privacyfunctionaris) die jou begeleidt of bij GGD Gelderland-Zuid. Vraag je hulpverlener/ begeleider om meer informatie.
 • Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor kijken op autoriteitpersoonsgegevens.nl.