Mediawijsheid

Kinderen en jongeren groeien op in een digitaal tijdperk waarin smartphones en tablets niet meer weg te denken zijn. School en thuis lopen in de digitale wereld steeds meer in elkaar over. Schermgebruik heeft voor- en nadelen. Het is daarom van belang jongeren mediawijs te maken, zodat ze hun eigen en andermans grenzen respecteren. Dit kan door aandacht te besteden aan het veilig en positief inzetten van digitale media. Dat helpt bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl.

Cijfers

De Gezondheidsmonitor Jeugd 2019/2020 geeft informatie over gezondheid, leefstijl en welbevinden van de middelbare scholieren. Zie hier de belangrijkste resultaten voor de regio Gelderland-Zuid die te maken hebben met mediawijsheid.

Sociale media zijn voor jongeren een onmisbaar onderdeel van hun leven. Soms gaat het ten koste van normaal sociaal contact, huiswerk of slaap. Dit noemen we problematisch social media-gebruik. 7% van de jongeren loopt risico op problematisch social-mediagebruik, meisjes meer dan jongens.

38% van de jongens gamet dagelijks en 4% van de jongens loopt risico op problematisch gamen. Bij meisjes is het dagelijks gamen maar 8%.

3% van de leerlingen heeft in de voorgaande 6 maanden een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf gemaakt, evenveel jongens als meisjes. Het doorsturen wordt duidelijk meer door jongens gedaan: 8% van de jongens heeft de voorgaande 6 maanden wel eens een filmpje van een ander doorgestuurd.

Ons aanbod voor dit thema

  • Toolkit verantwoord beeldschermgebruik
    Scholen kunnen de toolkit verantwoord beeldschermgebruik gebruiken. Hierin vindt u tips hoe u passende (voorzorgs-)maatregelen kunt nemen om de gezondheidsrisico’s van beeldschermgebruik te verkleinen. Er is ook een voorbeeld beleidsplan beschikbaar.
  • Website Adviezen voor een gezonde opvoeding
    Deze website biedt 11 adviezen voor een gezonde opvoeding. De website richt zich op ouders van kinderen tussen de 4-12 jaar met als doel: preventie van overgewicht en obesitas. Op de website vind je tips over het dagelijks leven. De inhoud laat zien hoe ouders hun kind kunnen stimuleren om gezond te eten en bewegen.

Materialen en methodes

Op www.gezondeschool.nl vind je alle materialen en methodes waarvan door professionals is vastgesteld dat ze voldoen aan landelijke kwaliteitscriteria. Hieronder vind je enkele veelgebruikte materialen methodes:

De website www.mediawijsheid.nl is een wegwijzer voor veilig en slim mediagebruik. Kijk op www.mediawijsheid.nl/lesmateriaal voor een overzicht aan lesmateriaal per soort,  doelgroep en thema.

Het Nationaal Media Paspoort biedt scholen een doorlopende leerlijn vanaf het PO t/m het VO.

Doe als school mee aan de Week van de Mediawijsheid.

Leerlingen kunnen doorlopend testen of ze digitaal in balans zijn via een zelftest op digitalebalans.nl.

www.mediawijzer.net is een platform voor professionals.

www.hoezomediawijs.nl biedt basiskennis aan kinderen vanaf 10 jaar d.m.v. betrouwbare informatie, educatieve filmpjes en doe-opdrachten.

De theatervoorstelling Like me (Kikid) en theatervoorstelling iSocial (Theatergroep Zwerm) gaan over online verleidingen, cyberpesten, groepsdruk, vriendschap en grenzen stellen.

De regionale/lokale bibliotheek heeft vaak een Lees- en mediacoach, waar scholen mee kunnen samenwerken. Kijk op www.bibliowijzergelderland.nl voor het aanbod van Gelderse bibliotheken.

Bureau Halt geeft lessen over sociale media en online veiligheid op PO en VO scholen.

Vraag de jongerenwerker werkzaam in uw gemeente om mee te denken over een passende aanpak op mediawijsheid. Ook IrisZorg heeft aanbod voor jongeren en ouders, zoals trainingen en bijeenkomsten over sociale media.