Gehoor

1 op de 7 kinderen tussen 9 en 15 jaar heeft beginnende gehoorschade. Gehoorschade wordt veroorzaakt door een combinatie van te lang en te vaak naar te harde geluiden luisteren. Jongeren hebben het volume van een computer of smartphone vaak onbewust te hard staan. Of ze lopen op andere manieren risico op gehoorschade, bijvoorbeeld bij café- of concertbezoek. Door vaak naar harde geluiden te luisteren kan je gehoorschade krijgen en dat is niet meer te herstellen.

Gehoorschade kan leiden tot o.a. communicatie-en concentratieproblemen, slaapproblemen, vermoeidheid, verminderde (leer)prestaties, depressie en sociaal isolement. Met mogelijke gevolgen op de opleidingskansen van kinderen en hun uitgangspositie op de arbeidsmarkt. Preventie van gehoorschade is daarom belangrijk.

Scholen hebben een grote rol in de bewustwording van de gevaren van het luisteren naar harde geluiden. Leerlingen worden zich bewuster van het belang van een gezond gehoor en wat ze kunnen doen om hun gehoor gezond te houden.

Ons aanbod voor dit thema

  • Onderzoek:
    GGD Gelderland-Zuid verzamelt informatie over de gezondheid van jongeren in onze regio: via de Gezondheidsmonitor Jeugd en via de afdeling Jeugdgezondheidszorg.
  • Lesprogramma’s:
    door leerlingen zelf een hoortest te laten doen, krijgen ze inzicht in de kwaliteit van hun gehoor. Laat leerlingen bijvoorbeeld ieder jaar een hoortest afnemen. De GGD kan begeleiden bij de lessen, en verder onderzoek doen als dat nodig is.
  • Doorverwijzen:
    wil een ouder weten of er echt sprake is van beginnend gehoorverlies bij het kind? Een medewerker van de jeugdgezondheidszorg kan bij zorgen een gehoortest afnemen. Bij afwijkende bevindingen kan de jeugdarts doorverwijzen naar een KNO-arts of audiologisch centrum.

Materialen en methodes

Op www.gezondeschool.nl vind je alle materialen en methodes waarvan door professionals is vastgesteld dat ze voldoen aan landelijke kwaliteitscriteria. Hieronder vind je enkele veelgebruikte materialen/ methodes:

Voor klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs is lesmateriaal beschikbaar op oorcheck.nl. Deze website biedt een hoortest voor jongeren. Met de mp3-check kunnen jongeren nagaan hoe veilig hun luistergedrag is en hoe ze hun luistergedrag kunnen aanpassen

VeiligheidNL heeft verschillende methoden en systemen ontwikkeld die u kunnen helpen om van school een veilige en prettige leeromgeving te maken. Speciaal voor de onderbouw van het voorgezet onderwijs ontwikkelde VeiligheidNL een voorlichtingsles.

Meer informatie :