Slaap

Slaaponderzoekers zijn het erover eens: een goede nachtrust is essentieel voor gezonde hersenen, je fit voelen, een positief humeur en een gezond gewicht. Toch ervaart 25% van de Nederlandse kinderen problemen met slapen.

Slaapproblemen kunnen ernstige gevolgen hebben. Een slaaptekort en daarbij behorende moeheid overdag kunnen bij jonge kinderen leiden tot verminderde (school)prestaties, maar ook emotionele/gedragsproblemen en ongevallen. Slaapproblemen op jonge leeftijd zijn op latere leeftijd ook gerelateerd aan angst en depressieklachten, aandachtsproblemen en agressief gedrag. Een korte slaapduur is daarnaast ook causaal gerelateerd aan een daaropvolgende gewichtstoename bij jonge kinderen. Minder slaap betekent doorgaans meer honger. Met dan vooral de voorkeur voor koolhydraten, bovenal snelle suikers.

De belangrijkste oorzaken van slaapproblemen zijn: piekeren, veranderingen in het dagelijks leven, mediagebruik voor het slapengaan, overdag te weinig bewegen en een gebrek aan slaaproutine. Het is dus belangrijk om aandacht te besteden aan slaap en gezonde slaapgewoontes.

Cijfers

In 2021 voerde GGD Gelderland-Zuid opnieuw de Kindermonitor uit. Ouders met een kind op de basisschool beantwoordden vragen over hun kind, over gezondheid, welbevinden, leefstijl en opvoeding. Daaruit bleek dat 6% van de ouders zich zorgen maakt over het slapen van zijn/haar kind.

Materialen en methodes

Er zijn voor het thema ’slaap’ nog geen erkende Gezonde School-activiteiten, maar we kunnen wel wat tips geven:

  • Doe bijvoorbeeld met de bovenbouw een slaapchallenge via de Hersenstichting. Hiermee krijgen leerlingen zes weken lang elke week een challenge. Bijvoorbeeld om hun schermgebruik ’s avonds te verminderen of piekeren te voorkomen.
  • Organiseer een ouderavond over slaap, slaapproblemen en slaaphygiëne, zodat ouders meer kennis en kunde krijgen.