Relaties, Seksualiteit en Diversiteit

Leerlingen die met plezier naar school gaan en vol zelfvertrouwen in de klas zitten. Dat is wat elke onderwijsprofessional het liefst ziet. Want leerlingen die lekker in hun vel zitten hebben meer zelfvertrouwen en zijn weerbaarder. Hierdoor kunnen ze zich beter inleven in een ander, beter omgaan met emoties van zichzelf en anderen, hechtere relaties opbouwen en beter leren. Aandacht besteden aan het sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen is dus belangrijk.

Cijfers

In 2021 voerde GGD Gelderland-Zuid opnieuw de Kindermonitor uit. Ouders met een kind op de basisschool beantwoordden vragen over hun kind, over gezondheid, welbevinden, leefstijl en opvoeding. De belangrijkste resultaten van kinderen van 4-12 jaar rond het thema ‘Relaties, Seksualiteit en Diversiteit’ leest u hieronder.

 • Praten:
  De meeste ouders praten wel met hun basisschoolkind over ‘lichamelijke verschillen tussen jongens en meisjes’ en ‘vriendschap en relaties’. Minder vaak praten ouders over ‘lichamelijke veranderingen in de puberteit’ en over ‘vrijen en geslachtsgemeenschap’.

Ons aanbod voor dit thema

GGD Gelderland-Zuid biedt lokale en regionale programma’s en activiteiten aan voor scholen.

 • Teamtraining ‘Relaties, seksualiteit en diversiteit’:
  in deze teamtraining word je voorbereid om schoolbreed met het thema aan de slag te gaan. Onderdelen die aan de orde komen, zijn de seksuele ontwikkeling van kinderen, kennismaken met een schoolbrede lesmethode, omgaan met lastige situaties in de klas, diversiteit en de implementatie van het thema in de school. De training kan ook dienen als voorbereiding op de eerste deelname aan de ‘Week van de Lentekriebels’.
 • Ouderbijeenkomst:
  tijdens deze bijeenkomst worden ouders geïnformeerd over de seksuele ontwikkeling van kinderen. Afhankelijk van de behoeften, kan de GGD ook deelsessies verzorgen. Bijvoorbeeld in kleine groepjes opvoedsituaties of stellingen bespreken. De bijeenkomst wordt op maat aangeboden en door de GGD samen met de school verzorgd. De bijeenkomst kan ook tot doel hebben om ouders te betrekken bij de ‘Week van de Lentekriebels’, vooral als een school hiermee voor het eerst aan de slag gaat.
 • Teamtraining ‘Vlaggensysteem’
  (duiden van seksueel grensoverschrijdend gedrag). Deze training is in principe een verdieping op de teamtraining ‘Relaties, seksualiteit en diversiteit’. Docenten en andere schoolmedewerkers leren m.b.v. het Vlaggensysteem hoe zij seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen herkennen, bespreken en aanpakken. Deze training kan ook worden ingezet na een situatie (op school) met seksueel grensoverschrijdend gedrag. De training wordt verzorgd door een gecertificeerde trainer.
 • SchoolsOUT!:
  de gemeente Nijmegen heeft een specifiek aanbod voor scholen (SchoolsOUT!) om seksuele diversiteit vorm te geven. Doel hiervan is om de sociale veiligheid, acceptatie en tolerantie van mensen die homo, lesbisch, biseksueel of transgender zijn, op school te verbeteren.
 • Workshop ‘Sexting’: 
  Deze workshop biedt de docent/mentor/counselor handvatten voor de les, met als doel: het bespreekbaar maken en tegengaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag via social media. Het is een praktische workshop met diverse werkvormen die direct toepasbaar zijn in de les.

Materialen en methodes

Op www.gezondeschool.nl vind je alle materialen en methodes waarvan door professionals is vastgesteld dat ze voldoen aan landelijke kwaliteitscriteria. Hieronder vind je enkele veelgebruikte materialen methodes:

Scholen die voor het eerst met het thema seksualiteit aan de slag gaan, kiezen vaak voor deelname aan de landelijke Week van de Lentekriebels. Je kunt deze week ook in een andere periode van het schooljaar plannen. Op de website vind je alles wat je nodig heeft om de week te kunnen organiseren.

Gastles van het COC over seksuele diversiteit en genderidentiteit. Door een geheel op de basisschool aangepaste methode te gebruiken, komen kinderen op een laagdrempelige, speelse manier in aanraking met seksuele en genderdiversiteit.

Er zijn diverse theatervoorstellingen over relaties, seksualiteit en diversiteit voor het basisonderwijs, zowel voor de onderbouw als de bovenbouw.

Theatervoorstelling ‘Bijna 11 enzo’ voor leerlingen van groep 7 en 8, over puberen, seksualiteit en grenzen stellen.

Interactief theater voor leerlingen en ouders over seksualiteit, diversiteit, identiteit of gender van de theatergroep Theater AanZ.

Voor reformatorische/christelijke scholen heeft Driestar Onderwijsadvies een lesmethode en ondersteuningsaanbod dat aansluit bij de christelijke identiteit van deze scholen.