Trots op speciaal voortgezet praktijkonderwijs Aloysius

Aloysius Aventurijn in Nijmegen heeft met de Jong Leren Eten (JLE) bijdrage een kippenhok gebouwd. Hierin worden eieren uitgebroed zodat de leerlingen betrokken zijn bij het proces van ei, kuiken en kip.  Daarnaast heeft de school een belevenistuin en moestuin aangelegd. 

Vertel eens wat over de school 

Jan-Thijs Ouwens (docent AVO en Dierverzorging): “Bij ons op school werken we vanuit de visie betekenisvol leren. We merken dat dat leidt tot meer motivatie en betrokkenheid van de leerlingen. Dat zie je bijvoorbeeld terug wanneer je werkt met leerlingen en dieren. Vanuit de bijdrage JLE zijn niet kippen, maar heel bewust juist kippeneieren aangeschaft. Het prikkelt, maakt leerlingen nieuwsgierig en levert vragen op als: ’Hoelang duurt het voordat ze uitkomen?’ en ‘Mag ik even gaan kijken?’ Het waren dagelijkse vragen.” 

Kippen op het schoolplein 

Jan Thijs: “De leerlingen zijn betrokken geweest bij het proces van ei, naar kuiken, naar kip. Voordat de eieren kwamen, hebben we het proces al goed samen doordacht: Hoe ziet een goed verblijf eruit? Zullen het kippen of hanen worden en maakt dat iets uit voor het vervolg bij het houden van kippen? Hoeveel water is er nodig bij de dierverzorging? De eieren zijn op school onder een broedmachine uitgebroed. Op het terrein naast het schoolgebouw is een kippenren gerealiseerd waar de kippen rond kunnen scharrelen en kunnen broeden. ” 

Koppeling met inhoudelijke vakken en curriculum 

Nathan Robben (sportdocent en coördinator Gezonde School): “Projecten zoals deze, zijn alleen mogelijk als verschillende collega’s hierbij betrokken zijn. Er zijn aanknooppunten met inhoudelijke vakken en het curriculum nodig, maar ook met kennis, vaardigheden en netwerken van collega’s. Het gaat om inhoud en duidelijke doelen daarbij, maar zeker ook om aandacht voor de praktische kant om dit te bereiken.” 

Jan-Thijs: “Bij mijn vak Dierverzorging leren de leerlingen over de kip en hoe ze hem moeten verzorgen. De eieren worden gebruikt bij het vak Consumptief en de kippenmest wordt compost voor de moestuin. Dat het leren over ‘het circulaire en voedsel’ zo dichtbij een plek heeft, daar is school erg blij mee.” 

Borging van projecten 

Maar hoe borg je zo’n project? Nathan en Jan-Thijs hebben hierop hetzelfde antwoord: “Pak het project heel breed aan en betrek andere collega’s. Wanneer je dan met elkaar ziet dat het werkt, dan volgt het blijvend investeren daarop. Wanneer je dan met elkaar een en ander inricht en het is duidelijk waarom je het doet en je kunt verbindingen leggen, dan blijft het levensvatbaar. Bij dit proces heeft Marijn Haan, de Gezondheidsmakelaar School en Jeugd meegedacht.” 

Tips voor andere scholen? 

“Gewoon beginnen! En al begin je klein, het hoeft niet eens groots” zegt Jan Thijs. “Ook doordat je deelt met anderen wat je aan het doen bent, je betrekt anderen dan krijg je met elkaar zoiets van de grond.” 

Waar ligt jullie uitdaging voor de toekomst? 

“We hebben veel aangepakt, de uitdaging daarbij is nu het overzicht behouden. Verder ligt onze aandacht nu bij het consolideren” zegt Jan Thijs. “Bijvoorbeeld onze kantine, die in eigen beheer is. Deze willen we sterker voorzien met onze eigen producten.” 

Aloysius
Aloysius