Trots op Montessori Dukenburg

Even voorstellen 

Chantal Traa (intern begeleider Montessorischool Dukenburg): “Na een aantal jaar als leerkracht gewerkt te hebben op deze school, heb ik twee jaar geleden de overstap gemaakt naar de functie IB’er. De meeste kinderen van onze school komen uit de omliggende wijk en uit wijken uit de buurt, daardoor hebben we een populatie met een zeer diverse samenstelling.” 

Vreedzame school

 “Op onze school werken we al jaren met de methode ‘Vreedzame School’. Dat is inmiddels helemaal ingebakken in onze cultuur. Een van de dingen die daarin goed werkt, is de inzet van leerlingen als mediatoren op het schoolplein. 

Een aantal leerlingen van groep 7 en 8 hebben een training gevolgd van een collega waarin ze oplossings- en bemiddelings-vaardigheden hebben geleerd. Op het schoolplein zijn zij het eerste aanspreekpunt voor kinderen als er onenigheid is.

 Mediator zijn is echt een gewilde taak die met veel plezier door de kinderen wordt uitgevoerd. Kinderen die mediator willen worden, leveren hun motivatie aan, waarna er door alle leerlingen wordt gestemd. Naast de inzet van mediatoren, werkt de wekelijkse les ‘Vreedzame School’ erg prettig voor het creëren van een fijn schoolklimaat.”

Tips voor andere scholen 

”Wees als team duidelijk welk gedrag je wenst op school; maak dit expliciet, leef het voor en deel het met alle betrokkenen.”

Sayra En Emms
Sayra En Emma

Sayra en Emma, twee van onze mediatoren: 

“Kinderen praten liever met kinderen. We worden er zelfstandiger van en we vinden het gewoon heel erg leuk want je maakt kinderen blij.”

Meidenvenijn

“We signaleerden dat er bij de meiden in de bovenbouw zo nu en dan onrust ontstond. Vandaar dat we naast ‘Vreedzame School’ ook de methode ‘Meidenvenijn’ hebben ingezet. De methode biedt handvatten om met meiden in gesprek te gaan als er onderlinge ruzie is. Daarnaast is er een preventieve les. Die heb ik, samen met een collega bij de start van dit schooljaar gegeven. We hebben die les wat aangepast omdat we het te moeilijk en te open vonden. 

De leerlingen waren erg enthousiast en kwamen bijvoorbeeld met het idee om er samen een toneelstuk over te maken. We hopen natuurlijk dat we door de preventieve lessen het meidenvenijn in de kiem hebben kunnen smoren. Mocht er toch nog iets de kop op steken, hebben we nu de taal en de handvatten om er direct op te reageren.”

Ik, jij, wij 

“Het thema welbevinden verdient blijvende aandacht. De werkgroep genaamd ‘ik, jij, wij’, zorgt hiervoor. Zo zijn dit schooljaar de schoolregels onder de loep genomen. Deze regels zijn bij iedereen bekend en onderdeel van de schoolcultuur, maar ze stonden niet op papier. We hebben de schoolregels daarom nu heel expliciet uitgewerkt door ook aan te geven welk gedrag we zien bij een regel, het “waarom” van de regel en de manier waarop we die de kinderen aanleren. Voor kinderen is het nu duidelijk wat het gewenste gedrag is, als leerkrachten liggen we op 1 lijn en voor nieuwe collega’s is het ook helder. De schoolregels zijn positief geformuleerd. Bijvoorbeeld: ‘Ik ben aardig voor mezelf en anderen’ en ‘Ik luister naar alle volwassenen in de school’. Ook voor de conciërge en de hulpouder bijvoorbeeld werken de schoolregels nu ondersteunend.”

Waar ben je trots op? 

“Ik ben erg trots op de sfeer en de cultuur van de school. We vormen met elkaar een fijne school waar kinderen en collega’s zich gezien voelen. We hebben het goed met elkaar. Onze visie, ons beleid, het schoolteam, de lessen, het draagt daar allemaal aan bij. Laatst was er een nieuwe ouder op bezoek bij de school. Hij was onder de indruk van wat hij zag; ‘Alle kinderen zijn lekker aan het werk en er hangt een positieve sfeer’. Dat is fijn om te horen en geeft een bevestiging dat we goed bezig zijn. Binnenkort doen we een aanvraag voor het vignet gezonde school op thema Welbevinden. Zou mooi zijn als we het bordje van de gezonde school op onze gevel kunnen hangen!”