Trots op de Hertog

Trots Op De Hertog School

Vertel eens wat over je school..

 “Ik ben Mieke Akkermans, en ik ben de vakleerkracht bewegen op De Hertog. We zijn een cluster 4-school voor kinderen met ontwikkeling- of gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. We hebben zowel leerlingen met inter- en externaliserende problemen, die – waar kan – gemengd in een klas zitten. We hebben zo’n 170 leerlingen en vallen onder Onderwijs entrea lindenhout.”

Vinden jullie gezondheidsbevordering een taak van het onderwijs?

“Jazeker! We vinden het belangrijk om een gezonde leefstijl te stimuleren. En dat zie je terug in de dagelijkse gang van zaken op school. We hebben ook 4 certificaten op thema’s van de Gezonde School: Welbevinden, Relaties & seksualiteit, Bewegen&sport en Voeding.”

Wat doen jullie bijvoorbeeld aan beweeg- en sportstimulering op school? 

“Ik heb als coördinator Gezonde School taakuren om ervoor te zorgen dat gezondheidsbevordering op school word geborgd.

 Zo organiseer ik samen met verenigingen uit de buurt onze jaarlijkse sportweek. Dat is een week vol met leuk sport- en beweegaanbod. De leerlingen mogen dan 3 sporten kiezen waar ze samen naar toe gaan tijdens schooltijd. Wij regelen het vervoer, het plannen en het aanbod. We hopen dat leerlingen dan zien hoe het daar echt is bij zo’n vereniging en dan lid worden. 

Daarnaast werken we ook samen met Sportfriends die een naschools beweegaanbod bieden met ongeveer 5 verschillende sporten per jaar. Bij voorkeur is de 1e clicic tijdens een schooldag, de daarop volgende lessen zijn facultatief en na schooltijd. De laatste is meestal bij de vereniging. 

Ohja, en dan hebben we ook nog de schoolsportvereniging. De schoolsportvereniging voor freerunning geeft wekelijks in onze gymzaal een les na schooltijd. Voor kinderen is het laagdrempelig, omdat ze de andere kinderen en de locatie al kennen.”

Waar ben je trots op? 

“Het team! We willen echt dat leerlingen het hier op school goed hebben. Dat we een veilige school zijn, waar de kinderen weer kunnen gaan leren en spelen. Dat we hetzelfde bieden als reguliere scholen, maar dan in kleinere groepen. We doen dat echt samen als team, voor het kind. En we worden er zo blij van als we dat terug horen van ouders: ‘Mijn kind gaat eindelijk weer met plezier naar school!’. Dat bevestigt dat we als team goed bezig zijn.”

Wat zijn je valkuilen?

 “Mijn enthousiasme! Ik wil soms te veel en te snel gaan. Door mijn opleiding (MoSB) en de coördinatie van de Gezonde School heb ik wel geleerd dat het maken van goed beleid gewoon tijd en inspanning kost.”

Wat hoop je over twee jaar bereikt te hebben? 

“Voor onze leerlingen is het vaak wat lastiger om fijn mee te kunnen sporten bij de reguliere verenigingen. Ze hebben vaak toch wat extra structuur nodig en zijn daarbij afhankelijk van de trainers. Ik gun het al onze leerlingen dat ze lid kunnen worden van een vereniging. Daarom hoop ik dat de sportverenigingen over 2 jaar meer zijn toegerust om onze leerlingen te begrijpen en begeleiden. Ik wil daar zelf ook graag aan mee werken. Verenigingen mogen altijd mee komen kijken tijdens mijn gymlessen, en ik wil zelf bijvoorbeeld ook wel een cursus geven over hoe om te gaan met stoornissen en gedragsproblematiek van kinderen. Daarnaast droom ik over een groen schoolplein, waar de kinderen buitenles krijgen, op onderzoek gaan, vies worden en beestjes ontdekken. Want behalve dat het leerzaam is, geeft het ook een heel ontspannen sfeer in de schoolomgeving.”