Trots op basisschool de Vossenburcht

Wie zijn jullie? 

Stel jezelf eens voor. Renske de Jong (IB’er): “Ik coördineer de zorg rondom leerlingen, bewaak de opbrengsten en ondersteun de leerkrachten. De Vossenburcht is onderdeel van een Brede School. Samen met Basisschool De Klumpert, KINOP, Peutergroep Vossenburcht en het Activiteitenplein Boemerang van Tandem vormen we een Brede School.” 

Lotte Henderik (Leerkracht groep 8): “Ik werk heel graag op De Vossenburcht omdat het een kleine, open en intieme school is. Als je binnen loopt, voelt het als een warm nest. Ook de ouders zijn vooral blij met het pedagogische klimaat bij ons op school.”

Werken jullie aan gezondheidsbevordering op school?

 Ja, dat doen we zeker. Zo hebben we het certificaat Gezonde School voor het thema bewegen en sport. We hebben voor dat thema gekozen omdat bij ons op school best veel leerlingen overgewicht hebben en niet alle leerlingen van huis uit de mogelijkheid hebben om lid te worden van een sportvereniging. 

De buurtsportcoach verzorgt naschools aanbod. We hebben een vakleerkracht gym voor alle klassen en één keer per jaar organiseren we de ‘Gezonde Fitte Weken’. Tijdens de ‘Gezonde Fitte Weken’ werken we wijk breed aan voeding, beweging en verzorging. Leerlingen bedenken en organiseren zoveel mogelijk zelf tijdens deze weken.

Waar ben je trots op? 

We zijn heel erg trots op hoe we werken met ‘The leader in me’. Het uitgangspunt van ‘The leader in me’ is dat je de invloed op je leven kunt vergroten door zelfleiderschap. Regie op je eigen leven kunt nemen. Het is een pedagogische leerlijn die kinderen op een speelse manier 7 gewoonten aanleert. De gewoonten: • Ik ben proactief. • Ik begin met het eind in gedachten. • Ik doe belangrijke dingen eerst. • Ik denk win-win. • Eerst begrijpen, dan begrepen worden. • Creëer synergie. • Houd de zaag scherp. 

‘The leader in me’ blijkt ontzettend goed bij onze school te passen. We spreken de leerlingen aan op wat ze kunnen. Of bevragen hen op wat ze nodig hebben om het te leren. We willen hun talenten stimuleren. We zien de kinderen ervan groeien. De winst zit ‘m vooral in de verhoogde autonomie van de leerlingen, ze tonen meer initiatief en nemen meer verantwoordelijkheid. Ze zijn zich meer bewust van hun zelf oplossend vermogen. 

Alle leerlingen hebben ook een eigen leiderschapsrol waar ze op school verantwoordelijk voor zijn: zonnescherm sluiten, vissen voeren, vegen. Samen zijn we verantwoordelijk voor een fijne klas. We zien dat dat in de praktijk ook echt zo werkt. Daarnaast kiest elke groep z’n eigen groepsdoel. Daar werken ze samen aan.

De 7 gewoontes kom je overal tegen op school. Kinderen spreken elkaar erop aan en leerkrachten krijgen het ook terug als kinderen iets voor elkaar willen krijgen (“Juf, laten we er een win-win situatie van maken”).

Maar ook als team spreken we in deze taal met elkaar. We hebben het ons eigen gemaakt. Al 2 jaar worden we als team hierin geschoold: het eerste jaar lag de nadruk op onszelf en het leren kennen van de gewoontes, het tweede jaar hebben we de vertaling gemaakt naar de leerlingen. Het komende jaar ligt de focus op de bredeschool partners. 

Hoe werk je via ‘The leader in me’ aan gezondheid?

 Als kinderen goed in hun vel zitten en regie kunnen nemen over hun eigen leven, dan kunnen ze ook gezondere keuzes maken. Dat geldt voor veel thema’s binnen de gezondheidsbevordering, denk aan voeding, seksualiteit en vriendschap/ relaties. We hebben het op school ook over een emotionele bankrekening. Als je iets aardigs doet voor een ander, bijvoorbeeld een complimentje geven, dan doe je daarmee een storting op iemands emotionele bankrekening. Zo versterken we de Positieve Gezondheid. 

Wat hoop je over twee jaar bereikt te hebben? 

Over twee jaar willen we alle ouders en bredeschool partners helemaal hebben meegenomen in deze pedagogische lijn. We hopen dat zij ook enthousiast zijn en dat de hele leefomgeving van de kinderen elkaar hierin versterkt. De rapporten van de kinderen willen we aanpassen naar een soort een portfolio. Daarnaast we willen ook minder leerkrachtgestuurd werken en daardoor de autonomie van de kinderen vergroten.